Hoofdstuk 4. Commando's/Sneltoetsen

De volgende secties geven een korte beschrijving van sommige opties op de menubalk.

Menu-items

SpelNieuw (Ctrl+N)

Start een nieuw spel.

SpelPauze (P)

Pauzeer de speltijd. Klik opnieuw op het menu-item om het spel te hervatten. Merk op dat het bord verdwijnt wanneer het spel wordt gepauzeerd omdat het oneerlijk zou zijn als u naar goede zetten zou kunnen zoeken zonder de tijdsdruk.

SpelTopscores tonen (Ctrl+H)

Dit toont de hoogste score (de kortste tijd) voor elk spelniveau.

SpelAfsluiten (Ctrl+Q)

Beëindigt KMines.

InstellingenMoeilijkheidsgraad

Hier kunt u de moeilijkheidsgraad in een submenu selecteren.

Er zijn drie standaard niveaus beschikbaar: Gemakkelijk (9x9 vierkantjes, 10 mijnen), Middel (16x16 vierkantjes, 40 mijnen), en Moeilijk (30x16 vierkantjes, 99 mijnen). Er is ook een Aangepast niveau beschikbaar.

Als u Aangepast selecteert, dan wordt het spel dat u hebt opgezet in de dialoog Configureren - KMines gebruikt.

Bovendien heeft KMines de gezamenlijke menu-items van KDE Instellingen en Help, voor meer informatie lees de secties over de Menu Instellingen en Menu Help van KDE-fundamentals.