Hoofdstuk 3. KMail gebruiken

Daniel Naber

Scarlett Clark

David Bryant

Vertaler/Nalezer: Tom Albers
Vertaler/Nalezer: Rijk van Wel
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
Vertaler/Nalezer: Natalie Koning
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening 5.14.2 (Applications 20.04.2) (2020-09-12)

Het hoofdvenster

Het hoofdvenster is het venster dat verschijnt direct nadat KMail gestart wordt. Het is verdeeld in drie vakken:

Lijst met mappen (links)
Paneel Mappen

De lijst met mappen

 

In dit vak staan alle e-mailmappen (sommige e-mailprogramma's noemen dit mailboxen). Om naar een bepaalde map te gaan kunt u er op klikken. De berichtkoppeninformatie uit deze map worden dan in de berichtenlijst getoond. De mappenlijst kan getoond worden in een verkorte weergave die slechts een klein deel van de linkerkant in beslag neemt en een lange weergave die de volledige linkerkant in beslag zal nemen (en meer mappen kan tonen). De gewenste weergave kan gekozen worden in het tabblad Uiterlijk/Opmaak in het menu InstellingenKMail configureren... te kiezen. Het bovenste gedeelte van het paneel mappen bevat snelle koppelingen naar uw favoriete mappen. Voeg hier mappen toe via het rechtermuisknop contextmenu Toevoegen aan Favoriete mappen. Bekijk het gedeelte over Mappen voor details over mappen.

 

Lijst met berichten (standaard rechtsboven)
Lijst met berichten

Lijst met berichten (Intelligent thema)

 

Dit vak toont informatie in de koppen (onderwerp, verzender en datum) van de e-mailberichten in de op dat moment geselecteerde map. Klikken op een item in de lijst zal dat bericht selecteren en het tonen in het berichtvoorbeeldvak; u kunt ook meerdere berichten selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden (of de Shift-toets) bij het klikken op berichten.

Het uiterlijk van uw berichtenlijst wijzigen door BeeldBerichtenlijstThema. U hebt hier verschillende opties.

 • Klassiek een eenvoudige, achterwaarts compatibele enkele rij met aan te klikken kolommen om te sorteren.

 • Intelligent een intelligente vorm met meerdere regels, meerdere items met pictogrammen voor status, geen kolommen om in te sorteren.

 • Intelligent met aan te klikken status een intelligente, met meerdere regels, meerdere items, pictogrammen voor status en aan te klikken pictogrammen voor sorteren.

 • Configureren... stelt u in staat uw eigen thema voor de berichtenlijst aan te passen (bijv. voeg toe of verwijder kolommen uit de aan te klikken sorteerbalk).

Als u het thema Klassiek kunt u de berichten sorteren door op de kolom te klikken waarop u wilt sorteren; als u weer op dezelfde kolom klikt, zal de sorteervolgorde omgewisseld worden tussen een oplopende of aflopende. Klikken met de rechtermuisknop op de kop van de lijst toont een contextmenu, waarmee u verschillende kolommen in de lijst kunt tonen of verbergen. U kunt de zichtbaarheid van kolommen op de sorteerbalk aanpassen, zie Uiterlijk van berichtenlijst configureren voor details.

 

Voorbeeldvak (standaard rechtsonder)
Berichtvoorbeeldvak

Het paneel Voorbeeld

 

Dit paneel toont het nu geselecteerde bericht. Hier zijn enkele manieren om Voorbeeldvak aan te passen.

Het bovenste gedeelte van het Voorbeeldvak toont de berichtkoppen. Verschillende opties voor tonen zij beschikbaar. Ga naar BeeldBerichtkoppen en probeer ze uit totdat u er een tot uw genoegen vindt!

 • Elegante berichtkoppen Kleurrijke berichtkop met een spamstatus/bijlage-melding.

 • Beknopte berichtkoppen Titel, en in haakjes, ziet u Van, Cc's en de datum.

 • KMail 5.2 Een avatar (indien beschikbaar) met Titel, Van, Naar, CC's (indien aanwezig) en spamstatus / bijlagen op gescheiden regels.

 • Nieuwe thema's downloaden... stelt u in staat om aangepaste thema's te downloaden gemaakt door andere gebruikers van KMail.

Klik op de balk aan de linkerkant van het paneel om te schakelen tussen platte tekst en HTML (als en alleen als het bericht gecodeerd is op beide manieren). De tekst op de balk zal u informeren over welke weergave er wordt getoond. De dialoog InstellingenKMail configureren...Beveiliging biedt u het selecteren van HTML als de standaard optie voor weergave, als u voorkeur hebt voor HTML boven platte tekst.

Als u de manier wilt wijzigen hoe uw bijlagen in uw berichten verschijnen, ga dan naar BeeldBijlagen. Dit zijn uw opties.

 • Als pictogrammen alle bijlagen verschijnen als pictogrammen onderaan het bericht.

 • Intelligent toont bijlagen als pictogrammen, tenzij het bericht suggereert dat ze inline getoond moeten worden. U kunt suggereren dat bepaalde bijlagen inline getoond moeten worden in berichten die u maakt door Suggereert automatisch tonen te selecteren in het opstelvenster via de eigenschappendialoog van bijlagen.

 • Inline toont de inhoud van de bijlagen onderaan het bericht. Bijlagen die niet getoond kunnen worden, bijv. gecomprimeerde bestanden zullen nog steeds als een pictogram worden getoond.

 • Verbergen zal geen bijlagen tonen.

 • Alleen in de berichtkoppen dit onderdrukt inline weergave, maar geeft een lijst met de berichtkoppen.

De interacties tussen de header-thema's, de weergave van bijlagen en de voorkeur voor platte tekst versus HTML is behoorlijk complex. Als u bijvoorbeeld een HTML-bestand aan een bericht met platte tekst plakt, zal KMail uw bericht waarschijnlijk interpreteren als gecodeerd in twee verschillende formaten, hoewel dat niet werkelijk het geval is. Evenzo kunnen HTML berichten getoond worden met ingebedde afbeeldingen zelfs wanneer u de optie "Verbergen" voor bijlagen hebt geselecteerd.

De structuur van elk bericht kan getoond worden door Ctrl+Alt+D in te drukken. Dit zal een berichtstructuurweergave onder het voorbeeldberichtvak tonen. De berichtstructuurweergave uitzetten gaat met het opnieuw indrukken van deze toetsen.

U kunt met de toetsen PgUp en PgDn van pagina naar pagina gaan of regel naar regel met de toetsen Up en Down; U kunt ook Sneltoetsen gebruiken om door uw berichten te springen zonder de muis te gebruiken.