De Antivirus-assistent

Beginselen

KMail heeft geen ingebouwde virusdetectie; de ontwikkelaars vinden dat een extern, gespecialiseerd hulpmiddel een betere aanpak is. KMail kan gebruik maken van het flexibele filtersysteem om deze hulpmiddelen aan te spreken. De antivirus-assistent helpt u met de basisinstellingen van de filters.

Waar kan de assistent mee helpen?

U kunt kiezen uit verschillende manieren waarop u het virusfilter wilt instellen. Daarna zal de assistent de benodigde filterregels automatisch voor u creëren.

Wat zijn de beperkingen van de assistent?

Er kunnen alleen basisinstellingen voor filters gemaakt worden en er zijn alleen standaardinstellingen beschikbaar. Handmatige wijzigingen die zijn toegepast op bestaande anti-virus-filters worden niet herkend. In plaats daarvan worden zulke filters overschreven door de assistent.

U kunt de assistent activeren via HulpmiddelenAnti-Virus-assistent... Als deze keuze niet beschikbaar is, klik op InstellingenKMail configureren...Plug-ins en activeer het vak naast Antivirus. U zult gevraagd worden om KMail; opnieuw op te starten wanneer u dat doet, de assistent zal in het menu Hulpmiddelen verschijnen.

Uitgebreide opties

De Antivirus-assistent werkt in principe hetzelfde als de Antispam-assistent. KMail kan samenwerken met een aantal externe hulpmiddelen die berichten controleren op virussen. Het bepaalt de geïnstalleerde hulpmiddelen op uw computer en toont deze. U kunt vervolgens aangeven welk hulpmiddel voor virusdetectie geactiveerd moet worden binnen KMail. U kunt de assistent sluiten, meer hulpmiddelen installeren en vervolgens opnieuw de assistent starten.

Indien u minimaal één hulpmiddel hebt geselecteerd, kunt u instellen wat KMail moet doen met berichten die een virus bevatten. Indien KMail berichten moet controleren op virussen, moet u Berichten controleren met behulp van antivirus-programma's selecteren; indien geïnfecteerde berichten verplaatst moeten worden naar een bepaalde map, moet u de map selecteren en kiezen voor Verplaats gevonden geïnfecteerde berichten naar de geselecteerde map; indien u wilt dat het bericht ook als gelezen gemarkeerd wordt, kiest u ook de optie Markeer gevonden geïnfecteerde berichten als gelezen.

Wanneer u een keuze hebt gemaakt, dan kunt u de assistent de filters laten aanmaken. De assistent houdt geen rekening met de bestaande filters, maar voegt de filters simpelweg toe. Bekijk na afloop de filters nog even in het dialoogvenster Filter om te zien of bijvoorbeeld de volgorde goed is ingesteld.

Details

De assistent gebruikt de gegevens die in een speciaal configuratiebestand zijn opgeslagen. Dit bestand heeft de naam kmail.antivirusrc en bevindt zich in de globale of individuele KDE configuratiemap). Indien het individuele configuratiebestand een hoger versienummer heeft, dan wordt deze gebruikt (voor dat hulpmiddel) en anders het globale bestand. Zo hebben zowel beheerders als gebruikers toegang tot de configuratie van de assistent.

`Het detecteren van geïnfecteerde berichten wordt gedaan via een doorsluizen via filterhandeling per hulpmiddel. Een ander filter controleert of de berichten daardoor gemarkeerd worden als geïnfecteerde berichten en (afhankelijk van de gekozen instelling in de assistent) verplaatst ze naar een bepaalde map. Beide filters worden ingesteld dat ze zowel toegepast worden op binnenkomende berichten als op handmatig gestarte filtering.