De Antispam-assistent

Beginselen

KMail heeft geen ingebouwde spamdetectie: de ontwikkelaars vinden dat een extern, gespecialiseerd hulpmiddel een betere aanpak is. KMail kan wel gebruik maken van het flexibele filtersysteem om deze hulpmiddelen aan te spreken. De antispam-assistent helpt u met de basisinstellingen van de filters.

Waar kan de assistent mee helpen?

U kunt kiezen uit verschillende manieren waarop u het spamfilter wilt instellen. Daarna creëert de assistent automatisch de benodigde filterregels.

Wat zijn de beperkingen van de assistent?

Er kunnen alleen basisinstellingen voor filters gemaakt worden en er zijn alleen standaardinstellingen beschikbaar. Handmatige wijzigingen die zijn toegepast op bestaande anti-spam-filters worden niet herkend. In plaats daarvan worden zulke filters overschreven door de assistent.

U kunt de assistent activeren via HulpmiddelenAnti-Spam-assistent.... Als deze keuze niet beschikbaar is, klik op InstellingenKMail configureren...Plug-ins en activeer het vak naast Antispam. U zult gevraagd worden om KMail; opnieuw op te starten wanneer u dat doet, de assistent zal in het menu Hulpmiddelen verschijnen.

De assistent controleert of er bekende antispam-toepassingen geïnstalleerd zijn. Het is mogelijk om de spamcontroles van uw provider te hergebruiken. Vaak wordt er door de provider een berichtkop toegevoegd aan het bericht. U kunt via de assistent KMail instellen om één of meer applicaties te gebruiken. Bedenk echter wel dat het gebruik van antispam-toepassingen tijd kost. KMailkan trager reageren zolang het bericht door deze toepassingen behandeld wordt. (Dit is een probleem geweest met oudere hardware. Het zal waarschijnlijk geen effect hebben op modernere machines).

Hier zijn enige observaties over een paar anti-spam hulpmiddelen.

Bogofilter

Bogofilter is een bayesiaans filter. Dat betekent dat het filter leert. Het leert van de binnenkomende berichten en van de berichten waarvan u expliciet aangeeft dat zij spam of juist geen spam zijn. Maar het is wel een zeer snel filter. Dit weegt vaak op tegen de fouten die het in het begin zal maken in de beoordelingen.

SpamAssassin

SpamAssissin is een tamelijk complexe applicatie om tegen spam te gebruiken. De snelheid is erg afhankelijk van de instellingen, maar het is zonder training goed in staat spam te detecteren. Het is minder snel dan een puur bayesiaans filter. Enige achtergrondinformatie is vereist om hier goed mee te kunnen werken.

Annoyance-filter

Dit hulpmiddel wordt nog niet veel gebruikt. Dit zal gaan veranderen als meer distributies het pakket gaan opnemen. Het is een hulpmiddel voor specialisten.

GMX Spam Filter

Als u uw mail via de GMX-mailserver laat lopen, dan worden de berichten reeds gecontroleerd op spam. Het resultaat van dat proces is beschreven in een speciale berichtkop in ieder bericht. Het is mogelijk om deze informatie te gebruiken. Bij het gebruik van dit hulpmiddel zal er geen vertraging merkbaar zijn tijdens het filteren omdat het al bewerkt is door de externe e-mailserver.

Uitgebreide opties

KMail kan samenwerken met een aantal externe hulpmiddelen die spam detecteren. Het probeert om de geïnstalleerde hulpmiddelen automatisch op uw computer te vinden en toont ze in een lijst. U kunt vervolgens aangeven welk hulpmiddel geactiveerd moet worden binnen KMail voor detectie van spam. Het is uiteraard mogelijk de assistent te sluiten, hulpmiddelen te installeren en vervolgens opnieuw de assistent te starten.

Als u minstens één hulpmiddel hebt gemarkeerd, dan is KMail in staat filters te bieden die het mogelijk maken berichten als spam of geen spam (ham) te classificeren. Dit biedt ook acties om handmatig berichten te classificeren. Deze acties zijn beschikbaar via het menu-item BerichtFilter toepassen > en pictogrammen op de taakbalk. Als één van de hulpmiddelen bayesiaanse filters gebruikt (bijv. een methode om spam te detecteren gebaseerd op statistische analyses van berichten), dan worden deze berichten niet alleen gemarkeerd, maar ook door de hulpmiddelen gestuurd om ze in staat te stellen te leren, waarbij hun detectieverhouding zal verbeteren.

Indien u minimaal één hulpmiddel geselecteerd hebt, kunt u instellen welke handelingen uitgevoerd moeten worden met betrekking tot het tegengaan van spamberichten. Indien KMail spamberichten moet detecteren, kunt u Berichten markeren met behulp van antispam-hulpprogramma's; indien berichten verplaatst moeten worden naar een bepaalde map, kunt u de map aangeven en kiezen voor Verplaats gevonden spamberichten naar de geselecteerde map; indien u het bericht ook als gelezen gemarkeerd wilt hebben, kiest u ook voor Markeer gevonden spamberichten als gelezen.

Wanneer u een keuze hebt gemaakt, dan kunt u de assistent de filters laten aanmaken. De assistent houdt geen rekening met de bestaande filters, maar voegt de filters simpelweg toe. Bekijk na afloop de filters nog even in het dialoogvenster Filter om te zien of bijvoorbeeld de volgorde goed is ingesteld. Indien u het keuzevakje Berichten handmatig als spam of ham markeren geselecteerd hebt, dan zullen er op de werkbalk pictogrammen verschijnen zodat u berichten snel als ham (gewenste) of spam (ongewenst) kunt markeren. Bedenk dat als u een bericht als spam markeert, dit wellicht verplaatst wordt naar de eerder opgegeven map, toe u de optie spam selecteerde.

Meer details voor de experts

De assistent gebruikt de gegevens die in een speciaal configuratiebestand zijn opgeslagen. Dit bestand heeft de naam kmail.antispamrc en bevindt zich in de globale of individuele KDE configuratiemap). Deze controleert eerst het globale configuratiebestand en vervolgens het individuele bestand. Indien het individuele configuratiebestand een item heeft met een hoger versienummer, dan wordt deze gebruikt en anders het globale bestand. Zo hebben zowel beheerders als gebruikers toegang tot de configuratie van de assistent.

De detectie van spamberichten wordt gedaan via een doorsluizen via filterhandeling per antispam-hulpmiddel. Een ander filter controleert of de berichten daardoor gemarkeerd worden als spam en (afhankelijk van de gekozen instelling in de assistent) verplaatst ze naar een bepaalde map. Beide filters worden zo ingesteld dat ze zowel toegepast worden op binnenkomende berichten, als op handmatig gestarte filtering.

Twee filters zijn nodig voor de markering van ham en spam. Ze bevatten handelingen om de berichten als zodanig te markeren. Zoals hierboven vermeld, is er nog een filter nodig om de berichten te verplaatsen naar een andere map. Indien het geselecteerde hulpmiddel een Bayesianfilter bevat, dan worden er additionele filters (op basis van Commando uitvoeren) aangemaakt om de berichten die handmatig als spam of ham gemarkeerd worden weer terug te geven aan het bayesiaanse filter om hiervan te leren.

Indien u het filterproces wilt beïnvloeden, dan kunt u in het hoofdstuk hierover meer informatie vinden.