Handmatige configuratie Quickstart

Het configuratiepaneel

Het hoofdconfiguratiepaneel van KMail

 

Het venster InstellingenKMail configureren... bestaat uit zes secties: Accounts, Uiterlijk, Berichten opstellen, Beveiliging, Diversen en Plug-ins.

Om met verzenden en ontvangen van berichten te beginnen zult u slechts enkele instellingen op de pagina Accounts moeten wijzigen. Hier is een korte opsomming van de stappen die u moet namen om een nieuw e-mailaccount in te stellen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving leest u het hoofdstuk KMail configureren.

 

Identiteit instellen

Om een nieuwe identiteit aan te maken, klik op de knop Toevoegen... op het tabblad Identiteiten geassocieerd met de pagina Accounts. Een klein pop-up-venster zal verschijnen.

De dialoog Nieuwe identiteit

Een nieuwe identiteit toevoegen

U hebt hier enige opties. Geef de nieuwe identiteit een naam en selecteer een van de beschikbare keuzes ("Met lege velden" of "Waarden van systeeminstellingen gebruiken"). Klik daarna op OK. Het configuratiepaneel voor identiteit zal verschijnen.

 

Vervolg van de dialoog voor Nieuwe identiteit

De nieuwe identiteit configureren

 

De instellingen in het tabblad Algemeen spreken voor zich. Vul het veld Uw naam in met uw volledige naam (bijv. Jan Klaassen) en het veld Organisatie (optioneel) met de naam van de organisatie waarvoor u deze identiteit wilt gebruiken. Vul vervolgens het veld E-mailadres in met uw e-mailadres (bijv. jan@voorbeeld.nl).

Indien u PGP of GnuPG gebruikt, kunt u uw OpenPGP-sleutels en/of S/MIME-certificaten op het tabblad Cryptografie aangeven.

De tabbladen Geavanceerd en Sjablonen kunnen gebruikt worden om de manier waarop uitgaande berichten worden aangekleed vanuit deze identiteit ingedeeld en verwerkt zullen worden. Zie KMail configureren voor meer gedetailleerde instructies.

Optioneel kunt u op het tabblad Ondertekening uw ondertekening aangeven. Dit is een kort stukje tekst die automatisch onder uw berichten kan komen te staan. Dit heeft overigens niets van doen met de digitale ondertekening. U kunt ook een kleine persoonlijke avatar in uitgaande berichtkoppen invoegen via het tabblad Plaatje.

 

Een account instellen

De pagina Accounts bevat ook de instellingen die aangeven hoe e-mailberichten verzonden en opgehaald moeten worden. Veel van deze instellingen hangen af van de configuratie van de computer en het netwerk waarmee de mail-server verbonden is. Indien een instelling onduidelijk is, is het raadzaam om de (ISP) internetprovider of systeembeheerder te raadplegen.

Berichten verzenden

Hier is een manier om een uitgaand e-mailaccount aan te maken.

Keuzes uitgaand account

Type van een uitgaand e-mailaccount kiezen

 

Wann u op de knop Toevoegen... klikt op het tabblad Verzenden zal dit paneel verschijnen. Als uw computer direct is verbonden met het internet zult het meest waarschijnlijk SMTP kiezen. Als u sendmail® of Microsoft® EWS moet gebruiken, kijk dan in het hoofdstuk Configuratie. Welk type uitgaand account u selecteert, activeer het vakje met label "Maak dit het standaard uitgaande account". (U kunt gemakkelijk dit later wijzigen als u meer dan één e-mailaccount hebt.)

Wanneer u de optie SMTP selecteert en op de knop ✓ Aanmaken en configureren klikt, zal het volgende configuratiepaneel verschijnen.

 

Het configuratiepaneel voor verzenden

Een SMTP-account configureren

 

Als minimum moet u een e-mailserver URI leveren. Als uw e-mailservice authenticatie vereist alvorens berichten te kunnen verzenden, activeer het vakje "Server vereist authenticatie" en lever uw e-mailadres en wachtwoord. Als u wilt dat KMail uw wachtwoord onthoudt, activeer het vakje "SMTP-wachtwoord". Als u nog geen portefeuille hebt aangemaakt, dan zult u gevraagd worden om een wachtwoord voor de portefeuille.

Verifieer dat de verbinding naar de SMTP-server werkt door het tabblad Geavanceerd te kiezen en op de knop Automatisch detecteren te klikken. KMail zal uw SMTP-server afvragen naar de juiste instellingen (versleuteling, poortnummer en authenticatiemethode). Na de juiste instellingen te hebben gedetecteerd, is het uitgaande account gereed voor gebruik. (U wordt verwezen naar Configuration als de SMTP-verbinding additionele fijneafstemming vereist).

 

Berichten ontvangen

Standaard zijn de Lokale mappen (postvak-in, postvak-uit, verzonden mail, prullenbak, concepten en sjablonen) in de primaire map van KMail voorgedefinieerd op dit tabblad. Met het afrolvak kunt u de Ophaalopties voor deze mappen instellen. (Merk op dat KMail het formaat Maildir gebruikt om berichten op uw vaste schijf op te slaan: elk bericht is opgeslagen als een apart bestand. De exacte locatie van de primaire map van KMail hangt af van de Linux® distributie die u hebt geïnstalleerd, maar het is waarschijnlijk ergens in ~/.local/share/ .)

Om een account in te stellen voor het ontvangen van e-mail, druk op de knop Toevoegen... in het tabblad Ontvangen. Kies "Aangepast account..." uit de afrollijst. U zult gevraagd worden naar het type account. De meeste gebruikers zullen hier kiezen voor POP3-e-mailserver of IMAP-e-mailserver. Als u een lokaal postvakbestand (Mbox) wilt gebruiken, kijk dan op Veel gestelde vragen (FAQ) over bestandsvergrendeling.

Het configuratiepaneel voor ontvangen

Een IMAP-account configureren

 

Als u POP3 of IMAP kiest zal het instellingenpaneel voor accounts verschijnen. Allereerst moet voor het account een Accountnaam ingesteld worden; u kunt elke naam kiezen. Ook Gebruikersnaam, Wachtwoord en Inkomende e-mailserver moeten worden gevuld met de bijbehorende gegevens van uw ISP of systeembeheerder. Als u wilt dat KMail automatisch controleert op nieuwe berichten, activeer het vakje Berichtencontrole met interval inschakelen en stel het tijdinterval in dat u wenst.

Klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd en daarna op de knop Automatisch detecteren. KMail zal uw inkomende e-mailserver afvragen om de juiste instellingen voor dit account (versleuteling, poortnummer en authenticatiemethode) te bepalen.

Opties die alleen relevant zijn bij IMAP

Als u het keuzevakje Mappen automatisch comprimeren selecteert op het configuratietabblad Geavanceerd, zal KMail de berichten, die u hebt verwijderd, definitief verwijderen zodra de map verlaten wordt. Anders worden de berichten allen gemarkeerd als verwijderd en is het aan u om de mappen handmatig te comprimeren.

Instellingen die alleen bij POP3 aanwezig zijn

Selecteer Opgehaalde berichten op de server laten in het configuratietabblad Geavanceerd als u uw berichten op de server wilt laten nadat u ze hebt gedownload. Er zijn zeven manieren om te specificeren hoe lang oude berichten bewaard zullen worden na het downloaden: altijd (laat alle opties niet-geactiveerd) of aantal dagen / aantal berichten / maximum grootte van postvak-in aan de serverkant (kies één, twee of alle drie). Als dit keuzevakje niet geactiveerd is, zullen alle berichten onmiddellijk verwijderd worden van de server op afstand nadat het downloaden is voltooid.

In het tabblad Geavanceerd kunt u ook Gebruik pipelining voor sneller e-mail ophalen selecteren indien de server dat ondersteunt. Test dit om er zeker van te zijn dat het veilig werkt.

Postvak in is de standaardmap voor inkomende berichten. Indien u dat om één of andere reden wilt wijzigen, dan kan dat bij Bestemmingsmap worden aangegeven. Maar wat u waarschijnlijk wilt een filter.

Met Precommando kunt u een commando opgegeven dat KMail voor het ophalen van de e-mail zal uitvoeren. Geef het volledige pad naar het commando op (gebruik geen ~) en hou er rekening mee dat KMail niet door zal gaan zolang het commando bezig is.

Opties voor zowel POP3 als IMAP

Op het tabblad Ontvangen, onderOphaalopties, select Invoegen in handmatige e-mailcontrole als dit account gecontroleerd moet worden op nieuwe berichten wanneer u in menu BestandControleren op nieuwe berichten kiest. Als u deze optie niet activeert kunnen de berichten ook worden opgehaald door in het menu BestandControleren op nieuwe berichten in > te kiezen.

KMail ondersteunt versleuteling via SSL/TSL en STARTTLS (indien aanwezig heeft SSL/TLS de voorkeur).

KMail ondersteunt negen authenticatiemethoden:

  • Platte tekst,

  • PLAIN,

  • LOGIN,

  • CRAM-MD5 (aanbevolen indienDIGEST-MD5 niet beschikbaar is),

  • DIGEST-MD5 (aanbevolen),

  • NTLM,

  • GSSAPINTLM,

  • APOP (aka Anonymous) en

  • Gmail.

DIGEST-MD5, CRAM-MD5 en APOP zijn van zichzelf veilig, de andere opties zijn alleen veilig in combinatie met SSL of TLS. U moet Platte tekst alleen gebruiken indien de mailserver geen van de andere authenticatiemethoden ondersteunt. Anonymous wordt ondersteund op IMAP, maar APOP niet. Gmail-authenticatie is alleen beschikbaar voor IMAP accounts die gebruik maken van Google's GMail service.

Gebruik de knop Automatisch detecteren op het tabblad Geavanceerd om automatisch de meest veilige instelling ondersteunt door uw server te selecteren.

U bent nu klaar om e-mail te ontvangen. Voor IMAP open nu uw mappen in de mappenlijst van KMail. KMail zal dan een verbinding maken met de server en de aangetroffen berichten tonen. POP3-gebruikers kunnen nu via BestandControleren op nieuwe berichten hun e-mail ophalen.

Instellingen testen

Allereerst zou u uzelf een e-mail kunnen sturen om de gemaakte instellingen te controleren. Om een bericht op te stellen, druk op Ctrl+N, kies de knop  Nieuw of kies het menu BerichtNieuw bericht.... Het venster Bericht opstellen zal dan verschijnen. Vul het Aan:-veld in met uw e-mailadres en typ iets in bij het Onderwerp-veld. Verstuur het bericht door te kiezen voor BerichtBericht verzenden.

Om te controleren of er nieuwe berichten zijn kiest u het menu BestandControleren op nieuwe berichten. Rechtsonder in beeld is te zien hoeveel berichten er opgehaald zijn en hoeveel berichten er in totaal opgehaald moeten worden. Indien het bericht dat u net hebt verstuurd zich hiertussen bevindt, dan: gefeliciteerd! Indien u echter foutmeldingen krijgt, controleer dan of de internetverbinding werkt of controleer de gemaakte netwerkinstellingen bij InstellingenKMail instellen....