Herstellen en importeren in KMail

Deze paragraaf beschrijft het maken van een reservekopie en importeren van gegevens in KMail.

Herstellen met een reservekopie van e-mailberichten en instellingen

HulpmiddelenGegevens van KMail exporteren...

Als u het gegevensexportprogramma voor instellingen van PIM hebt gebruikt om een reservekopie van e-mailberichten en/of instellingen te maken, gebruik deze dan ook om gegevens in KMail te herstellen. Zie Exportprogramma voor gegevens van PIM voor details.

Opties importeren in KMail

KMail heeft een assistent voor importeren om de overgang vanuit een andere e-mailtoepassing gemakkelijker te maken.

HulpmiddellenImporteren uit een andere e-mailclient...

Dit start de importassistent en probeert automatisch de gegevens te detecteren uit de andere e-mailtoepassing. In het geval dat de e-mailgegevens die u wilt importeren niet wordt gevonden, gebruik dan de optie Handmatige selectie.

Bestand Berichten importeren...

Start de importassistent en laat u de gewenste gegevens handmatig selecteren.

Raadpleeg de Importassistent documentatie voor details.