Hoofdstuk 4. KMail instellen

Daniel Naber

David Rugge

Marc Mutz

Michel Boyer de la Giroday

Laurent Montel

Scarlett Clark

David Bryant

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Tom Albers
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries
Vertaler/Nalezer: Rijk van Wel
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
Vertaler/Nalezer: Natalie Koning
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening 5.14.2 (Applications 20.04.2) (2021-02-13)

Algemene informatie

Dialoogvenster van KMail instellen

De configuratiedialoog van KMail

 

Het configuratievenster van KMail geeft de mogelijkheid om KMail te configureren. U bereikt het via Instellingen KMail configureren...

Het dialoogvenster heeft onderaan verschillende knoppen.

Help

Dit zal Het handboek van KMail (deze handleiding) openen op van toepassing zijnde pagina.

Beginwaarde

Dit zal alle wijzigingen, die u sinds de laatste keer dat u de instellingen hebt opgeslagen, ongedaan te maken.

Standaard

Dit zal alle configuratie-opties op de huidige pagina terug te zetten naar de standaard waarden.

OK

Klik op deze knop om de instellingen op te slaan en het venster te sluiten.

Toepassen

Klik op deze knop om de instellingen op te slaan, maar het venster niet te sluiten.

Annuleren

Klik op deze knop om het venster te sluiten zonder de gemaakte wijzigingen op te slaan.

De configuratiedialoog is opgedeeld in zes subsets, waarbij elk gerepresenteerd wordt door de pictogrammen in de lijst aan de linkerkant. Deze subsets worden in detail onderstaand beschreven.