Pagina plug-ins

KMail bevat een groot aantal speciale functies die al dan niet nuttig zijn voor bepaalde gebruikers. U kunt een of meer van deze speciale functies selecteren door (de)ze te kiezen in de configuratiepagina "plug-ins". Of, als u geen speciale functie nodig hebt, kunt u tijd en opslagruimte besparen door de selectie van de bijbehorende plug-inmodule ongedaan te maken.

Op vele Linux distributies worden de meeste van deze plug-ins niet ingevoegd in het basis pakket KMail. Om volledige functionaliteit met plug-ins te hebben, ga dan na of het pakket genaamd "kdepim-addons" (of zoiets) is geïnstalleerd.

U kunt een ruw idee krijgen over wat een specifieke plug-in doet door eenvoudig de naam van de plug-in te accentueren in de configuratiepagina van KMail. Een korte beschrijving van de functie van de plug-in zal dan appear aan de rechterkant van de dialoog verschijnen.

De verschillende plug-ins die nu in KMail (2021) beschikbaar zijn staan in de onderstaande lijst. Merk op dat de set van "standaard" plug-ins gebaseerd is op de openSUSE versie van KMail (5.14.2) die gebruikt wordt als een referentie voor deze editie van de documentatie. De actuele standaards op uw systeem kunnen verschillen; ze zijn afhankelijk van de distributie.

Omdat er van tijd tot tijd nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd, kan deze lijst groeien als de tijd vordert. Er zijn twee algemene regels waar u op kunt bouwen die de structuur van plug-ins bepalen zelfs als de specifieke plug-in waarmee u te maken krijgt niet in de onderstaande lijst staat.

1. Als de te configureren variabelen heeft, kunt u de configuratiedialoog voor die plug-in openen door op de knop    te klikken die verschijnt naast de naam van de plug-in.

2. Wanneer een plug-in is geselecteerd of selectie ongedaan gemaakt, moet KMail opnieuw gestart worden voordat de gewenste wijzig(en) effect hebben.

 

Akonadi en controle vóór verzenden

Afbeelding Nr. Eén van plug-in

Plug-ins: Akonadi & controle vóór verzenden

 

E-mailagent voor archiveren

Deze optie selecteren om automatische archivering in te schakelen. Zie de documentatie Mailagent voor archiveren voor gedetailleerde informatie. U zou ook de sectie Archivering van dit handboek kunnen lezen. Deze plug-in is standaard ingeschakeld.

Agent voor herinneren aan vervolgactie

Deze optie selecteren om opvolgherinneringen in te schakelen. Zie de documentatie Agent voor opvolgherinneringen voor extra informatie. Deze plug-in is standaard ingeschakeld.

Nieuwe e-mailmelder

Deze optie selecteren om meldingen over nieuwe e-mail in te schakelen. U kunt de te tonen velden aanpassen in het "standaard" meldingsbericht. U kunt ook geluidssignalen (gesproken tekst, eerder opgenomen spraak), items in een logbestand, etc. selecteren. Deze plug-in is standaard ingeschakeld.

Agent voor later verzenden

Deze optie selecteren om vertraagde verzending in te schakelen Zie de documentatie Agent voor later verzenden voor extra informatie. Deze plug-in is standaard ingeschakeld.

Geünificeerde e-mailboxagent

Deze optie selecteren om een set "geünificeerde" e-mailvakken aan te maken. KMail zal er automatisch drie van aanmaken, gelabeld Postvak in, Concepten en Verzonden. Als u zowel een postvak in in Lokale mappen als in een of meer IMAP postvak in bestemmingen hebt gedefinieerd, zal KMail al de verschillende postvak-in-bestanden als één geconsolideerde virtuele map Postvak in tonen. U kunt de configuratiedialoog gebruiken om extra virtuele postvakken aan te maken, elk aangepast zoals u wilt. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld.

Contactpersonen automatisch toevoegen

Deze optie selecteren om nieuwe adressen toe te voegen aan een van uw adresboeken wanneer u e-mail verzendt naar een nieuwe contactpersoon. De configuratiedialoog gebruiken om adresboeken te verbinden met identiteiten. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld.

Controle voor verzenden

Deze optie selecteren om een paar regels toe te passen alvorens een bericht te verzenden. Deze plug-in is standaard ingeschakeld en zal automatisch aan u melden wanneer u meer dan één kopie van het bericht naar dezelfde persoon probeert te verzenden.

Adres bevestigen

Deze optie selecteren om adresscreening in te schakelen bij uitgaande berichten. De configuratiedialoog gebruiken om een witte en/of zwarte lijst te gebruiken voor elk van de gedefinieerde identiteiten. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld.

 

Opsteller / bewerker

Afbeelding Nr. Twee van plug-in

Opsteller & bewerker

 

Extern opsteller openen

Deze optie selecteren om de opsteller te dwingen een externe tekstbewerker te openen wanneer deze opstart. De configuratiedialoog voor deze plug-in gebruiken om de tekstbewerker te specificeren die zal worden opgeroepen. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld.

Automatische correctie

Deze optie selecteren om de functie HulpmiddelenTekst automatisch corrigeren > toe te voegen aan de opsteller. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld en is kennelijk nog steeds in bewerking.

Hoofd-/kleine letters wijzigen

Deze optie selecteren om de functie BewerkenHoofd-/kleine letter wijzigen > aan de opsteller toe te voegen. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld.

E-mail invoegen

Deze optie selecteren om de functie BewerkenE-mail invoegen... in de opsteller toe te voegen. Deze laat u een geselecteerd e-mailadres uit een adresboek in de inhoud van uw bericht met een eenvoudige aanwijzen en klik van de linkermuisknop invoegen. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld.

Niet af te breken spatie invoegen

Deze optie selecteren om de functie BewerkenNiet af te breken spatie invoegen aan de opsteller toe te voegen. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld.

Ingekort URL-adres invoegen

Deze optie selecteren om om een klein beetje van niet erg functionele code toe te voegen. Deze plug-in is nog in de maak en is ook standaard uitgeschakeld.

Speciaal teken invoegen

Deze optie selecteren om de functie BewerkenSpeciaal teken invoegen... aan de opsteller toe te voegen. Deze plug-in is standaard ingeschakeld.

Snelle tekst

Deze optie selecteren om de functie BeeldTekstfragmenten aan de opsteller toe te voegen. Deze plug-in is standaard ingeschakeld.

Gedeelde tekst

Deze optie om de functie BerichtE-mailtekst delen > aan de opsteller toe te voegen. Er worden vier opties geboden: Nextcloud, Pastebin, Bluetooth en E-mail (opent een tweede opstelvenster). Deze plug-in is standaard uitgeschakeld.

Tekst zoomen

Deze optie selecteren om de functie BewerkenZoomen... aan de opsteller toe te voegen. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld.

 

Grammatica controles / kopstijlen

Afbeelding Nr. Drie van plug-in

Grammatica controles & kopstijlen

 

Grammatica controle op Frans

Deze optie selecteren om de optie HulpmiddelenGrammatica controleren (Grammalecte) aan het opstelvenster toe te voegen. Deze optie is speciaal, alleen voor de Franse taal.

Grammatica controle (Taalhulpmiddel)

Deze optie selecteren om de optie HulpmiddelenGrammatica controleren (Taalhulpmiddel) aan het opstelvenster toe te voegen. Dit is hulpmiddel voor meerdere doelen, met ondersteuning voor controleren van grammatica in veel verschillende talen.

 

De volgende zes plug-ins bieden u te beslissen welke kopstijlen geselecteerd kunnen worden uit het menu Beeld. Zie de beschrijving van verschillende kopweergaven in het hoofdstuk "KMail gebruiken" voor meer informatie.

Stijl met gering aantal headers

Deze optie selecteren om het tonen van "Beknopte" koppen in te schakelen. Deze plug-in is standaard ingeschakeld.

Stijl met standaard Grantlee header

Deze optie selecteren om het tonen van "KMail 5.2" koppen in te schakelen. Deze plug-in is standaard ingeschakeld.

Stijl met elegante headers

Deze optie selecteren om het tonen van "Elegante" koppen in te schakelen. Deze plug-in is standaard ingeschakeld.

Stijl met Grantlee headers

Deze optie selecteren om het tonen van "Grappige" koppen in te schakelen. Deze plug-in is standaard ingeschakeld.

Stijl met lange headers

Deze optie selecteren om het tonen van "Lange" koppen in te schakelen. Deze plugin is standaard uitgeschakeld. (Lange koppen zijn gelijk aan standaard koppen, maar zullen enige minder algemene informatie in koppen tonen, zoals "Beantwoorden-aan", wanneer zoiets in de koppen aanwezig is.)

Stijl met standaard headers

Deze optie selecteren om het tonen van "Standaard" koppen in te schakelen. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld. (Standaard koppen zijn hetzelfde als Elegante koppen, maar zonder de beschaduwde achtergrond.)

 

Berichtviewer / diversen

Afbeelding Nr. Vier van plug-in

Berichtviewer & diversen

 

De volgende zes plug-ins bieden allemaal speciale functies die alleen gebruikt kunnen worden met een werkbalkknop. De dialoog Instellingen Werkbalken configureren... gebruiken om de werkbalkknoppen behorende bij deze functies toe te voegen of te verwijderen nadat u select een van deze plug-ins in of uitschakelt.

Gebeurtenis aanmaken

Deze optie selecteren om het maken van een agenda-item toe te staan bij het bekijken van een bericht in KMail. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld.

Notitie aanmaken

Deze optie selecteren om het maken van een notitie in Kontact toe te staan bij het bekijken van een bericht in KMail. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld.

Te-doen aanmaken

Deze optie selecteren om het maken van een te-doen-item in KOrganizer toe te staan bij het bekijken van een bericht in KMail. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld.

Expandeer URL

Deze optie selecteren om de functie "URL uitvouwen" in te schakelen. Deze plug-in is standaard ingeschakeld.

Extern script

Deze optie selecteren om het aanroepen van een uit te voeren commando vanaf de werkbalk toe te staan. De bijbehorende configuratiedialoog gebruiken om het uitvoerbare bestand te selecteren en het een naam te geven. De gekozen naam kan later toegevoegd worden aan de werkbalk als een knop, zodat u het wanneer u wilt kan aanroepen. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld.

Vertaler

De vertalerfunctie is standaard beschikbaar in de opsteller. Deze plug-in (via de werkbalk) gebruiken om de vertaler beschikbaar te maken in het venster voor een voorbeeldbericht. Deze plug-in is standaard ingeschakeld.

 

De volgende vier items zijn niet echt plug-ins; het zijn ingebouwde functies van KMail. Elk hiervan kan afzonderlijk geconfigureerd worden, door de knop    die naast de naam van de functie verschijnt. Er is geen herstart nodig om deze configuratievariabelen effectief te maken.

Controleren op DKIM

Deze dialoog biedt u de controle over verwerking van DomainKeys Identified Mail (DKIM). DKIM is een cryptografisch protocol dat u kan verzekeren dat een specifiek bericht dat claimt uit een internetdomein te komen daar ook vandaan komt. Als de verzender DKIM juist heeft opgezet en DKIM is hier ingeschakeld, zult u een bericht "DKIM geldig" zien en soms de naam van de entiteit die het bericht ondertekende, in de statusbalk onderaan het venster van het berichtvoorbeeld.

Opmerking

Als u deze optie inschakelt, ga dan na dat de standaard waarde ("Niets") in de draaischakelaar met label "Sleutel van record opslaan" naar een andere waarde is gewijzigd. De controle op DKIM werkt niet correct als die variabele is ingesteld op "Niets".

 

Prullenbak laten verlopen

Deze configuratiedialoog gebruiken om de criteria in te stellen voor uw prullenbakmap(pen). Zie de documentatie "Eigenschappen van map" voor meer informatie.

Mapinstellingen

Deze configuratiedialoog gebruiken om eigenschappen van aangepaste mappen tegelijk in te stellen voor verschillende mappen. U kunt de te wijzigen mappen selecteren uit een boomstructuur van al uw mappen links en in te stellen eigenschappen uit de tabbladen Algemeen, Beeld, Sjablonen en Verlopen van de dialoog "Eigenschappen van mappen".

Gravatar

Deze configuratiedialoog gebruiken om ondersteuning van Gravatar (Globaal herkende avatar) in / uit te schakelen.

 

Hulpmiddelen

Afbeelding Nr. Vijf van plug-ins

Hulpmiddelen & webengine

 

Antispam

Deze optie selecteren om de Anti-Spam assistent toe te voegen aan het menu Hulpmiddelen. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld. Merk op dat wanneer u anti-spam software hebt geïnstalleerd, deze plug-in veilig uitgeschakeld kan worden; de plug-in is alleen nodig voor het installeren van anti-spam software, niet voor het uitvoeren.

Antivirus

Deze optie selecteren om de Anti-Virus assistent toe te voegen aan het menu Hulpmiddelen. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld. Merk op dat wanneer u anti-virus software hebt geïnstalleerd, deze plug-in veilig uitgeschakeld kan worden; de plug-in is alleen nodig voor het installeren van anti-virus software, niet voor het uitvoeren.

Plug-in voor expert

Deze optie selecteren om de functie BerichtBerichtstructuur tonen Ctrl+Alt+D in het venster met berichtenvoorbeeld. Deze plug-in is standaard ingeschakeld.

Activiteiten vastleggen

Deze optie selecteren om de functie activiteitenlog in te schakelen, die standaard is uitgeschakeld. Deze plug-in voegt een nieuw item Activiteiten loggen toe aan het menu Hulpmiddelen. Primair voor gebruikt door ontwikkelaars van programma's -- de standaard logfunctie levert niet genoeg informatie (alleen een tijdstip en "Gereed", voor de meeste "gebeurtenissen").

Adblock

Deze optie selecteren om de filters Adblock Plus aan KMail toe te voegen. Als u er voor kiest deze plug-in te activeren, wees er op voorbereid om veel tijd te besteden aan het aanpassen van het configuratiebestand om de filters te krijgen die u werkelijk wilt. Deze plug-in is standaard uitgeschakeld.

Niet volgen

Deze optie selecteren om van KMail af te dwingen om een "Niet volgen" verzoek te verzenden naar een server op afstand wanneer een HTML bericht vraagt om inhoud op afstand te downloaden. Het effect van een "Niet volgen" verzoek hangt af van het beleid aangenomen door de webserver die het verzoek ontvangt. Sommige sites honoreren het. Anderen doen dat niet.

Adverteerders hebben overal hun ogen. HTML-gecodeerde berichten hebben vaak een 0x0- of 1x1-pixel "afbeelding" (ook wel een "volgpixel") ingevoegd wat in werkelijkheid een volg URL is in vermomming. Wanneer KMail afbeeldingsgegevens ophaalt van een webserver, moet het de URLs ingebed in het bericht gebruiken; de server kan informatie ingebed in de URL gebruiken om op te maken dat u het bericht hebt geopend, etc.

Verzenden van een "Niet volgen" verzoek kan uw privacy een beetje verhogen. Maar de enige zekere manier bij het vermijden van volgpixels is nooit afbeeldingen op afstand in HTML berichten te downloaden. Deze plug-in is standaard ingeschakeld.