Diversen

Mappen

Diversen mappen

Het tabblad Diversen (mappen)

 

Berichten gemarkeerd als belangrijk niet laten verlopen

Deze optie inschakelen als belangrijke berichten nooit automatisch verwijderd mogen worden.

Bij het zoeken naar ongelezen berichten

Deze optie bestuurt wat er gebeurt als u op een van de sneltoetsen drukt om naar het volgende of vorige ongelezen bericht te gaan (bijv. Spatie). Als u KMail vraagt om naar het volgende ongelezen bericht te gaan hoewel er geen ongelezen bericht onder het nu geselecteerde bericht te gaan dan gebeurt het volgende.

  • Als Niet rondlopen is geselecteerd dan zal er niets gebeuren.

  • Als In huidige map rondlopen is geselecteerd dan zal KMail naar een ongelezen bericht zoeken vanaf het begin van de huidige map. Als er niets wordt gevonden gebeurt er niets.

  • Als Alle mappen doorlopen is geselecteerd zal KMail eerst in de huidige map naar een ander ongelezen bericht zoeken. Als er geen wordt gevonden zal KMail de volgende map doorzoeken op ongelezen berichten.

Bij het binnengaan van een map

Deze optie bepaalt wat er gebeurt wanneer u een map opent.

  • Als Naar het eerste ongelezen bericht gaan is geselecteerd zal KMail het eerste bericht selecteren dat gevonden wordt en gemarkeerd is als ongelezen.

  • Als Ga naar het laatst geselecteerde bericht is geselecteerd dan zal KMail naar het bericht gaan dat was geselecteerd toen de map de laatste keer open was.

  • Als Naar het nieuwste bericht gaan is geselecteerd zal KMail het nieuwste bericht selecteren.

  • Als Naar het oudste bericht gaan is geselecteerd zal KMail het oudste bericht selecteren.

Geselecteerd bericht markeren als gelezen na...

Wanneer u een nieuw of ongelezen bericht selecteert, zal KMail de status van het bericht dit aantal seconden veranderen in gelezen. Als deze optie niet is geselecteerd zal het bericht zijn status ongelezen behouden totdat u het handmatig aanpast (via het menu Map).

Vragen wat er moet gebeuren na slepen naar een andere map

Indien berichten naar een andere map gesleept worden, zal KMail vragen of u wilt dat het bericht gekopieerd of verplaatst wordt. Indien deze optie niet is geselecteerd zal deze vraag achterwege blijven en zal het bericht verplaatst worden.

Map openen bij opstarten

Hier kunt u instellen welke map geopend moet worden wanneer u KMail start. Als u alleen IMAP-mappen gebruikt, kunt u hier het beste uw IMAP-postvak instellen. Als u dat op deze manier instelt, dan kunt u de lokale folders invouwen. Deze zullen dan ingevouwd blijven, ook wanneer u KMail opnieuw start.

Lokale prullenbak legen bij afsluiten van toepassing

Als deze optie geselecteerd is, wordt bij het afsluiten van KMail de prullenbak geleegd.

Verwijderen van berichten zonder bevestiging toestaan

Het standaard gedrag van KMailis om te vragen naar bevestiging wanneer een bericht wordt verwijderd. Selecteer deze optie als u de verificatie stap wilt overslaan. (Merk op dat de functie Verwijderen niet toegankelijk is vanuit menu's van KMail. Maar u kunt een knop Verwijderen toevoegen aan de werkbalk via de dialoog InstellingenWerkbalken configureren ....)

 

Uitnodigingen

Diversen Invitatie

Het tabblad Diversen (Invitatie)

 

De kopschriften Van:/Aan: aanpassen bij antwoorden op uitnodigingen

Activeer deze optie om er voor te zorgen dat Microsoft® Outlook de antwoorden op uitnodigingen begrijpt.

Uitnodigingen in berichtinhoud verzenden

Uitnodigingen worden gewoonlijk als bijlage in een bericht verzonden. Door deze optie te activeren worden uitnodigingen in de inhoud van het bericht geplaatst. Dit is nodig om uitnodigingen en antwoorden te versturen naar Microsoft® Outlook.

Naamgeving van uitnodigingen compatibel met Exchange

Microsoft® Outlook heeft, indien gebruikt met een Microsoft® Exchange-server, problemen met het begrijpen van groupware e-mail die zich aan de standaarden houdt. Schakel deze optie in om groupware-uitnodigingen in een formaat te versturen dat correct kan worden verwerkt door Microsoft® Exchange. De uitnodiging zal worden verstuurd in een bijlage met de naam ical.ics.

Uitnodigings-e-mails verwijderen na beantwoorden

Wanneer deze optie is geactiveerd zullen met succes beantwoorde ontvangen e-mails met uitnodigingen verplaatst worden naar de prullenbak zodra ze zijn beantwoord.

 

Afdrukken

Diversen Afdrukken

Het tabblad Diversen (Afdrukken)

 

Deze dialoog helpt u om fijn af te stemmen de manier waarop de functie BestandAfdrukken werkt.

Alleen geselecteerde tekst afdrukken

Deze optie inschakelen om afdrukken van slechts de geselecteerde portie van een bericht. De standaard waarde schakelt deze functie uit, zodat het gehele bericht standaard wordt afgedrukt.

Respecteer instellingen van markeringen voor uitvouwen/invouwen

Deze optie is bedoeld om met de functie Markering van uitvouwen/invouwen van aanhalingen tonen van het tabblad Uiterlijk/algemeen, maar het werkt nu niet correct. In andere woorden, er is een bug.

Achtergrondkleur en -afbeeldingen afdrukken

Zoals de voorgaande optie is er hier een bug, dus KMail drukt altijd afbeeldingen af, ongeacht hoe deze optievlag is gezet.

Altijd details van versleuteling/ondertekening tonen

Deze optie inschakelen om KMail te laten zorgen dat versleutelingsdetails voor versleutelde en/of digitaal ondertekende berichten worden afgedrukt.