Opsteller

Voor een beschrijving van hoe de Opsteller te gebruiken, lees deze pagina. Om meer te weten over fijnafstemming van het gedrag van de Opsteller, druk op.

Algemeen

Opsteller algemeen

Het tabblad Opsteller (Algemeen)

 

Deze dialoog laat u de manier aanpassen waarop KMail ondertekenen behandeld. Het biedt u ook besturing van enige formatteringsfuncties, om enige opties voor automatische aanvulling en functies voor automatisch opslaan van KMail te verfijnen.

Handtekening automatisch invoegen

Als dit keuzevakje geactiveerd is wordt uw handtekening (gedetecteerd in identiteitenpagina automatisch aan het eind van uw aangemaakte berichten ingevoegd (bijv., nieuwe berichten, antwoorden, etc.).

Handtekening invoegen boven de aangehaalde tekst

Indien geactiveerd zal KMail uw ondertekening bovenaan het opstelvenster invoegen en niet onderaan.

Scheiding invoegen voor de handtekening

Indien geactiveerd zal KMail "-- " (steepje streepje spatie) invoegen vóór uw handtekening als uw handtekening niet op die manier begint. (Deze scheidingsregel is een de facto internetstandaard.)

Ondertekening verwijderen bij antwoorden

Indien geactiveerd zal KMail de handtekening uit het originele bericht verwijderen wanneer u een antwoord opstelt. Natuurlijk, als u de handtekening niet hebt geselecteerd en de optie Alleen geselecteerde tekst aanhalen... is geactiveerd, dan zal KMail de handtekening weglaten zonder te verwijzen naar deze instelling.

Alleen geselecteerde tekst aanhalen bij het antwoorden

Indien geactiveerd, zal KMail bij antwoorden alleen de geselecteerde tekst in het berichtenvenster aanhalen, in plaats van het complete bericht. Hiermee is het mogelijk om snel antwoorden te maken waarin alleen de relevante paragraaf waarop u wilt antwoorden wordt aangehaald. Als deze optie is geactiveerd u selecteert niets, zal KMail het gehele bericht aanhalen.

Intelligente aanhalingen gebruiken

Als dit keuzevakje geactiveerd is zullen lange regels afgebroken worden, om de juiste manier van aanhalen te behouden (bijv. het teken > zal wel altijd aan het begin van de regel blijven staan).

Regels afbreken bij kolom:

Indien geactiveerd zal de optie regel afbreken (OptiesRegelafbreking in het opstellervenster automatisch geselecteerd worden. Gebruik de draaischakelaar om de maximale regellengte in te stellen.

Antwoorden of doorsturen met hetzelfde visuele formaat als het originele bericht (platte tekst of HTML)

Indien geactiveerd zal KMail altijd de werkbalk voor opgemaakte tekst inschakelen als het bericht waarop u reageert een HTML MIME kop bevat. Als deze optie niet is geactiveerd, dan behoud de opsteller de status van de werkbalk uit de vorige sessie.

Platte tekst versie van HTML-bericht verbeteren

Indien geactiveerd zal KMail voetnoten toevoegen aan de platte tekst versie van elk bericht gemaakt in HTML. Deze platte tekst voetnoten zullen te klikken koppelingen zijn die wijzen naar hulpbronnen gecodeerd als ankertags (aka links) in de HTML versie van het bericht.

Automatisch bevestigingen voor ontvangst en gelezen verzoeken

Als u dit keuzevakje selecteert, wordt de optie OptiesOntvangst- en gelezenbevestiging verzoeken standaard aangezet. Aangeraden wordt om dit niet te doen, want MDN's worden door veel mensen als hinderlijk ervaren, of genegeerd. Het is beter dit alleen, indien nodig, te vragen.

Geïndexeerde adressen uit e-mailberichten gebruiken voor automatische aanvulling

Indien geactiveerd zal KMail de adressen invoegen van al uw opgeslagen berichten in de lijst met doelen voor automatisch aanvullen (bijv., toen u begon met typen in het Aan: invoerveld). Deze zullen verschijnen als "Contactpersonen gevonden in uw gegevens". Als u dit uitschakelt verschijnen alleen de overeenkomende KAddressBook items en "Recente adressen" in de lijst. Gebruik de draaischakelaar om het aantal items getoond in de lijst te beperken.

Recente adressen gebruiken voor automatische aanvulling

Indien geactiveerd zal KMail de adressen invoegen die recent gebruikt zijn in de lijst met doelen voor automatisch aanvullen (bijv., wanneer u begint met typen in het CC: invoerveld). Deze zullen als "Recente adressen" verschijnen. Als u dit uitschakelt zullen alleen de overeenkomende KAddressBook items en "Contactpersonen gevonden in uw gegevens" verschijnen in de lijst. Gebruik de draaischakelaar om het aantal items dat als "Recent" wordt beschouwd te beperken.

Knop Aanvullen configureren ...

Klik op deze knop om de configuratiedialoog voor automatisch aanvullen te openen. U kunt de volgorde waarin items verschijnen wijzigen, "Recente" adressen toevoegen of verwijderen en een zwarte-lijst van adressen die nooit zouden moeten verschijnen als doelen voor automatisch aanvullen. Merk op dat deze dialoog ook gestart kan worden uit een contextmenu door te klikken met de rechtermuisknop in, bijvoorbeeld, het "Aan:" veld van de opsteller.

Automatisch opslaan iedere

Standaard zal er automatisch een periodieke kopie gemaakt worden van de tekst in het opstel-vak. Hier kunt u instellen hoe vaak u wilt dat dit gebeurt. U schakelt dit uit door "Niet automatisch opslaan" te selecteren.

 

Standaardsjablonen

Standaardsjablonen voor de opsteller

Het tabblad van de opsteller (Standaardsjablonen)

 

U kunt hier de standaard berichtensjablonen bewerken gebruikt wanneer u een nieuw bericht maakt, een antwoord schrijft of een bericht doorstuurt. Berichtensjablonen ondersteunen substitutieopdrachten, door eenvoudig ze te typen of ze te selecteren uit het menu Opdracht invoegen. Dit zijn globale (standaard) sjablonen. Ze kunnen overschreven worden door sjablonen per identiteit of sjablonen per-map als zulke zijn gespecificeerd. De meeste mensen zijn blij met de standaard sjablonen. Maar als u de standaarden wilt aanpassen, dan is dit de plaats om het te doen.

Voor een meer gedetailleerde uitleg over configureren van sjablonen, kijk op het hoofdstuk Identiteiten.

 

Aangepaste sjablonen

Aangepaste sjablonen voor de opsteller

Het tabblad van de opsteller (Aangepaste sjablonen)

 

Hier kunt u eigen berichtensjablonen toevoegen, bewerken en verwijderen, om te gebruiken wanneer u een antwoord maakt of en bericht doorstuurt. Maak het eigen sjabloon door de naam in te typen in het invoervak en druk op de knop +. U kunt een sneltoets aan het sjabloon hangen om sneller te werken.

Berichtensjablonen ondersteunen substitutiecommando's door ze eenvoudig in te typen of te selecteren uit het menu Commando invoegen.

Er zijn vier typen eigen sjablonen: te gebruiken voor Antwoord, Antwoord aan allen, Doorsturen en Universeel die gebruikt kan worden voor alle soorten van verwerken. U kunt geen snelkoppeling aan Universeel-sjablonen koppelen.

 

Onderwerp

Onderwerp in de opsteller

Het tabblad Opsteller (onderwerp)

 

Deze sectie bevat een lijst met voorvoegsels voor Beantwoordde of Doorgestuurde berichten. Als u berichten ontvangt met andere voorvoegsels, dan is het raadzaam deze hier toe te voegen, zodat KMail deze als reactie op een bericht of als doorgestuurd bericht herkent. Dit is van belang voor de discussiegroepen, de sortering van de berichten en (om het onderwerpveld goed in te stellen wanneer u berichten beantwoordt of doorstuurt), en ze optioneel vervangt, respectievelijk door Re: of Fwd:.

 

Tekenset

Tekenset in de opsteller

Het tabblad Opsteller (tekenset)

 

Op dit tabblad kunt u de standaard-tekenset voor de opgestelde berichten instellen. Bij elk bericht wordt gekeken of die in zijn geheel voldoet aan één van de gedefinieerde tekensets (van boven naar beneden). Voldoet het er aan, dan zal die tekenset gebruikt worden, voldoet het aan geen van de genoemde tekensets, dan zal er gevraagd worden om handmatig onder OptiesCodering instellen een keuze te maken.

Indien het keuzevakje Originele tekenset behouden bij beantwoorden en doorsturen (indien mogelijk) is geselecteerd, zal de tekenset van het originele bericht overgenomen worden, tenzij de bericht tekens bevat die niet in die tekenset voorkomen.

 

Berichtkoppen

Koppen in de opsteller

Het tabblad Opsteller (koppen)

 

Selecteer het keuzevakje Aangepast message-id achtervoegsel gebruiken indien dit achtervoegsel aangepast moet worden. Elk e-mailbericht bevat een zogenaamd Message-ID-veld met daarin een unieke waarde (in de webwereld), waardoor het bericht door mailservers herkend kan worden. Indien gewenst kan hiervoor dus een aangepast achtervoegsel gebruikt worden. Indien dit aangepast moet worden, wat overigens niet gebruikelijk is, dan wordt hiervoor vaak de domeinnaam (zonder .nl of .com) gebruikt waarvan u de eigenaar bent, zodat het Message-ID een wereldwijd unieke waarde blijft houden. Indien u geen idee hebt waar dit over gaat, selecteer deze optie dan niet.

Bij Definieer hier uw eigen mime-velden kunt u eigen mime-velden opgeven die meegezonden moeten worden met alle uitgaande berichten. Het is mogelijk om nieuwe velden aan te maken of om bestaande velden te overschrijven met andere waarden. In de regel is het niet nodig om hier wijzigingen aan te brengen; iets voor experts.

 

Bijlagen

Bijlagen in opsteller

Het tabblad Opsteller (bijlagen)

 

De optie Outlook-compatibele bijlagenamen is nuttig als u bijlagen met ongebruikelijke lettertekens in de bestandsnaam wilt sturen naar gebruikers van Microsoft® Outlook of Microsoft® Outlook Express. KMail zal dan de namen van de bijlagen aanpassen zodat Microsoft® Outlook ze begrijpt.

Als u deze optie selecteert, zal KMail berichten aanmaken die niet overeenkomen met e-mailstandaarden, ten gevolge waarvan de mogelijkheid bestaat dat de berichten niet begrepen kunnen worden in e-mailclients die voldoen aan standaarden. U zou deze optie dus niet in moeten schakelen, tenzij u geen andere keuze hebt.

Als de optie Detectie van ontbrekende bijlagen activeren ingeschakeld is, geeft KMail een waarschuwing als u een bericht wilt versturen waar geen bijlagen bij zitten, hoewel er wel woorden in de tekst voorkomen die daarop duiden. De lijst met sleutelwoorden kan uitgebreid worden.

Gebruik de draaischakelaar Maximum grootte bijlage: om de grootte van een bijlage die u verzendt beperkt. Als u een grotere dan de gespecificeerde limiet wilt bijvoegen zal KMail een foutmelding uitgeven en weigeren het bestand bij te voegen. Merk op dat dit een individuele limiet is en niet een geaggregeerde limiet. De bestandsgrootte wordt gecontroleerd voordat het bestand geconverteerd wordt tot base-64 codering, als dat nodig is.

 

Automatische correctie

Automatisch correctie in opsteller

Het tabblad in de opsteller (Automatisch correctie)

 

Om automatische correctie van algemene typefouten in te schakelen, activeert u de optie Automatische correctie inschakelen. In het afrolvak kiest u de taal die u wilt gebruiken. U kunt instellingen ofwel uit LibreOffice of een andere installatie van KMail / Calligra importeren, via de knop Importeren ... . Als u uw instellingen voor een andere installatie of toepassing wilt opslaan, gebruik de knop Exporteren....

Opties voor autocorrectie

Eenvoudige autocorrectie

Dit biedt u om KMail zo te configureren dat verschillende algemene typografische fouten automatische worden gecorrigeerd. Activeer de vakjes, die u wilt, naast de functies autocorrectie.

Aangepaste aanhalingstekens

U kunt dubbele of enkele aanhalingstekens vervangen door "slimme" aanhalingstekens door het van toepassing zijnde vakje te activeren. U kunt ook de niet-afbreek spatie voor specifieke punctuatie markeringen in Franse tekst toevoegen door die optie te activeren.

Geavanceerde autocorrectie

U kunt automatische vervanging van woorden aanpassen door deze optie te selecteren. Om een eigen tekenreeks in te voeren die automatisch wordt vervangen, voer het te vervangen woord in in het vakje Zoek en het vervangende woord in het vakje Vervangen en klik daarna op de knop Toevoegen. Om een eigen tekenreeks voor woordvervanging uit de lijst te verwijderen, accentueer de tekenreeks en klik op Verwijderen.

Uitzonderingen

Deze dialoog laat u uitzonderingen te naken waar u KMail vertelt om sommige punten (einde van de zin) en twee hoofdletters (bijv., KMail) te negeren. Voer de uitzondering in en klik op de knop Toevoegen. Om de uitzondering te verwijderen, accentueer de tekenreeks en klik op Verwijderen.

Nadat u al uw selecties voor autocorrectie hebt gemaakt, klik op Toepassen of OK.

 

Afbeeldingsgrootte automatisch wijzigen

Opsteller automatisch grootte wijzigen

Het tabblad van de opsteller (Automatisch grootte wijzigen van afbeelding)

 

In sommige omstandigheden wilt u misschien dat KMail automatisch een bijlage als afbeelding in uitgaande e-mails in grootte aanpast (bijv. vanwege limieten op de e-mailserver). Om dat te doen, selecteer Afbeeldingen automatisch van grootte wijzigen. Er zijn verschillende opties die met deze functie samengaan.

Algemeen

Er zijn drie opties onder "Algemeen". Als u de verhouding van lengte en breedte van afbeeldingen intact te laten, selecteer dan Beeldverhouding behouden. KMail zal standaard vragen of of u de grootte wilt wijzigen alvorens dat te doen. Als u dat wilt zonder vragen, deactiveer dan Vragen voor grootte wijzigen. KMail zal standaard het gewijzigde bestand in JPG opslaan. Als u ze liever wilt verzenden in PNG formaat, selecteer dat in het afrolvak Terugvallen op formaat:.

Afbeelding

Veronderstel dat u een familielid hebt die slechts afbeeldingsbestanden van een zekere grootte kan ontvangen vanwege limieten van zijn/haar e-mailleverancier. U kunt dan de optie Reduceer afbeelding tot maximale afmeting: gebruiken om een grootte te selecteren van de afbeelding en het e-mailadres in de filters in het tabblad Ontvangers te zetten. (Het tabblad Ontvangers wordt verderop in verdere details bediscussieerd). Als u een eigen grootte wilt, kies dan de laatste optie Aanpassen uit de afrolvakken voor breedte en hoogte en voer een aantal pixels in in het tekstvak. U kunt ook afbeeldingen vergroten door Vergroot afbeelding tot minimale afmeting te selecteren. De laatste optie biedt u om afbeeldingen met een bepaalde bestandsgrootte, kleiner dan de gespecificeerde bestandsgrootte, over te slaan.

Bestandsnaam
Filter op de bron

Als u wilt dat dat het wijzigen van grootte gedaan wordt op basis van de naam van het bestand, dan selecteert u het van toepassing zijnde filter hier. Veronderstel dat u dagelijks meerdere afbeeldingen aan uw chef moet sturen en uw chef vereist dat ze allemaal dezelfde afmetingen hebben. U zou de naam van uw werkafbeeldingen werk1, werk2 etc. kunnen geven en dan Sluit alle bestanden in waarvan de namen een van de patronen bevatten selecteren en voer werk in in het tekstvak Patroon:. U kunt ook bestanden op dezelfde manier uitsluiten door Sluit alle bestanden uit waarvan de namen een van de patronen bevatten. Het standaard gedrag is geen filtering.

Type van afbeelding

Selecteer Alle afmetingen van afbeeldingen wijzigen in één van deze formaten om een specifiek formaat in te stellen waarnaar de afbeelding gewijzigd moet worden.

  • Wanneer deze optie is ingeschakeld klikt u op de knop Formaat selecteren... en daarna een formaat in de dialoog kiezen.

Afbeeldingsgrootte wijzigen van bestand met naam

Selecteer Hernoem van grootte gewijzigde afbeeldingen met het volgende patroon als u wilt dat uw van grootte gewijzigde afbeeldingen worden hernoemd met behulp van een specifiek patroon. Voer het patroon in in het tekstvak. U kunt gebruiken:

%t huidige tijd instellen
%d huidige datum instellen
%n oorspronkelijke bestandsnaam
%e oorspronkelijke extensie
%x nieuwe extensie

Ontvangers

Dit tabblad is waar u ontvangers specificeert die van grootte veranderde afbeeldingen nodig hebben. U moet beslissen of u er meerdere of slechts één nodig hebt en het/de e-mailadres(sen) in het tekstvak invoeren met de ; als scheidingsteken wanneer er meerdere items zijn. U kunt ook ontvangers specificeren waarvoor niet van grootte veranderd moet worden. De standaard is geen filtering.