Uiterlijk

De pagina Uiterlijk laat u vele aspecten van het grafische gebruikersinterface van KMail aanpassen, inclusief kleurenschema's, selectie van lettertype en zelfs de fysieke indeling van de berichtenlijst in het hoofdvenster.

Algemeen

Uiterlijk Algemeen

Tabblad Het uiterlijk (algemeen)

 

Als de optie Berichtvenster sluiten na antwoorden of doorsturen is geactiveerd zal KMail het aparte berichtvenster sluiten wanneer een opstelvenster (voor een antwoord of om het bericht door te sturen) is geopend. Toegangstoetsen inschakelen is standaard geselecteerd. Toegangstoetsen bieden u het gebruik van het toetsenbord voor functies die normaal gedaan worden met de muis, zoals koppelingen volgen. Voor meer informatie zie Toegangstoetsen.

Schakel Lettergrootte voor aangehaalde tekst verkleinen om aangehaalde tekst (in een antwoord) met een kleiner lettertype te tonen. Markeringen voor tonen van aanhalingen uit-/invouwen toont kleine widgets naast elk stukje aangehaalde tekst. Dit biedt u het tonen (+) of verbergen (-) van geneste aanhalingen verder dan een bepaald niveau. dit is nuttig in langdurig e-mailconversaties waar niemand verwijdert wat er eerder was.

Tekensetcodering met voorrang: anders instellen dan op het standaard Auto zal de gespecificeerde tekensetcodering afgedwingen voor alle e-mailberichten, ongeacht wat in die berichten, MIME-kop, zelf is opgegeven. Minimale lettergrootte: laat u het kleinste lettertype besturen dat KMail zal gebruiken. Stel dit hoger in als u problemen hebt met het lezen van echt kleine letters.

Systeemvak biedt drie manieren om de interactie van KMail met de takenbalk / paneel van KDE te besturen. Als Systeemvakpictogram inschakelen is geactiveerd zal een klein pictogram () getoond worden in het systeemvakgebied. Als Geminimaliseerd in systeemvak starten is geactiveerd, zal alleen dit pictogram verschijnen wanneer KMail wordt gestart. Ongelezen e-mail in taakbalk tonen veroorzaakt dat het aantal nu ongelezen verschijnt in taakbalkknop van KMail.

Als het pictogram zichtbaar is kunt u het hoofdvenster van KMail minimaliseren en maximaliseren door er op te klikken. Als u met de rechtermuisknop op het pictogram klikt, verschijnt een klein menu, waarin u kunt kiezen om te controleren op nieuwe berichten, berichten op te stellen of KMail af te sluiten. Als er ongelezen berichten zijn zal het item Nieuwe berichten in > verschijnen, samen met een lijst van mappen die ongelezen berichten bevatten. Door op een map te klikken, wordt deze geopend in het hoofdvenster van KMail.

 

Lettertypen

Uiterlijk Algemeen

Het tabblad Uiterlijk (lettertypen)

 

Deze sectie laat u de lettertypen die KMail gebruikt aanpassen. Selecteer Aangepaste lettertypen gebruiken om de dialoog te activeren. Toepassen op: Inhoud van bericht stelt het lettertype in voor het paneel van de lezer. De optie Opsteller stelt het lettertype in waarin nieuwe platte tekstberichten worden getoond wanneer ze geschreven worden. Berichtenlijst wijzigt het lettertype om de berichtenlijst te tonen. U kunt ook speciale lettertypen voor items in de lijst voor Ongelezen, Belangrijk en Actie-item kiezen. Uitvoer afdrukken wijzigt het lettertype dat wordt gebruikt bij afdrukken. Vaste breedte lettertype beïnvloedt het tonen van sommige HTML berichten.

Alleen niet-proportionele lettertypen tonen beperkt het aantal beschikbare lettertypen. Alleen de namen van lettertype met vaste breedte zullen getoond worden wanneer deze optie is gekozen.

 

Kleuren

Uiterlijk kleuren

Het tabblad Uiterlijk (kleuren)

 

Deze sectie biedt u het wijzigen van de kleur van een paar dingen door dubbel te klikken op een item in het vak. Selecteer Aangepaste kleuren gebruiken om deze functie te activeren. Selecteer Kleur niet wijzigen in originele HTML e-mail om het kleurschema geselecteerd door de afzender van een HTML bericht te behouden.

Kleuren hergebruiken bij aanhalingen laat het kleuren van aangehaalde tekst opnieuw beginnen op het eerste niveau nadat het derde niveau kleuren is bereikt. De kleuren voor Aangehaalde tekst worden alleen gebruikt bij het bekijken van een bericht, niet bij het opstellen van een bericht. Als u wilt dat mappen die dicht bij hun quota zitten (ruimtetoekenning, gebruikelijk in IMAP-servers) in een verschillende kleur worden getoond dan kunt u een percentage specificeren als een drempel.

 

Opmaak

Standaard indeling

Het tabblad Uiterlijk (indeling)

 

Dit tabblad stelt u in staat de indeling van het hoofdvenster van KMail te configureren.

In de sectie Mappenlijst kunt u kiezen tussen de optie Lange mappenlijst (standaard), die de volledige hoogte van het venster gebruikt en de Korte mappenlijst. Met de optie Kort, als u Het berichtenvoorbeeldpaneel onder de berichtenlijst hebt geselecteerd zal de berichtenlijst en de mappenlijst een horizontale strip bezetten, met het berichtenvoorbeeldpaneel die de gehele onderkant van het venster. Als u Het berichtenvoorbeeldpaneel naast de berichtenlijst hebt geselecteerd, zullen de mappenlijst en de berichtenlijst een verticale strip bezetten, met het berichtenvoorbeeldpaneel rechts.

Selecteer Snel zoekveld in map tonen om een klein tekstvak boven de mappenlijst aan te maken. Wanneer u iets in dat vak typt, zullen alleen de mappen waarvan de namen overeenkomen met de ingevoerde tekens verschijnen. Wis het vak om al uw mappen te tonen.

De sectie Mappenweergave van favorieten tonen stelt u in staat de weergave van uw favoriete map te kiezen. De optie Als pictogrammen gebruikt heel wat ruimte, dus als u verschillende favoriete mappen hebt, dan kunt u Als lijst proberen. Als u helemaal geen favoriete mappen hebt dan kunt u dit geheel uitschakelen door Nooit te selecteren.

Tekstballonnen van folders, standaard ingeschakeld, toont extra informatie (het totale aantal berichten, ongelezen berichten en grootte van de opslag) bij het zweven boven een map met de muisaanwijzer. Selecteer Nooit om deze functie uit te schakelen.

In de sectie Paneel voorbeeldbericht kunt u kiezen waar in relatie tot de berichtenlijst u het paneel met voorbeeldbericht wilt laten verschijnen. Of u kunt het helemaal verwijderen en alleen de volledig-schermlezer gebruiken om geselecteerde berichten te bekijken (druk op Enter).

 

Berichtenlijst

Uiterlijk Berichtenlijst

Het tabblad Uiterlijk (berichtenlijst)

 

Deze dialoog gebruiken om het uiterlijk van het paneel Berichtenlijst te wijzigen.

Als u Tekstballonnen tonen voor berichten en groepskoppen selecteert, ziet u een beknopte samenvatting van elk bericht (of groep -- afhankelijk van de weergavemodus) wanneer de muis boven een item in de berichtenlijst zweeft.

Standaard samenvoeging en Standaard thema kan overschreven worden met de dialoog Mapeigenschappen voor elke map afzonderlijk. Klikken op de knop Configureren opent een venster om de voor-geconfigureerde samenvoeging / thema's aan te passen; u kunt op die manier uw eigen schema's aanmaken.

Acht modi voor samenvatting en drie thema's zijn voor-geconfigureerd.

Standaard samenvatting: (afrollijst)
Activiteit op datum, plat

Berichten worden weergegeven in groepen per dag. De berichten worden niet per discussie gerangschikt. Dus bijvoorbeeld, in "Vandaag" vindt u alle berichten die vandaag zijn ontvangen gerangschikt in omgekeerde chronologische volgorde, met het label "Vandaag", "Gisteren", daarna de voorgaande vijf dagen van de week, gevold door mm/dd/yy.

Activiteit op datum, per discussie gerangschikt

Berichten worden dag-bij-dag weergegeven in groepen. De berichten worden per discussie gerangschikt. Dus bijvoorbeeld, in "Vandaag" vindt u alle berichten die vandaag zijn ontvangen, gerangschikt in alle discussies die vandaag actief zijn. Gebruikt dezelfde groepering als Activiteit per dag, plat.

Huidige activiteit, plat

Berichten worden gegroepeerd op slim datumbereik. De berichten worden niet per discussie gerangschikt. Dus bijvoorbeeld, in "Vandaag" vindt u alle berichten die vandaag zijn ontvangen. De groepen worden standaard getoond in omgekeerde chronologische volgorde: "Vandaag", "Gisteren", de vijf voorgaande dagen van de week, "Vorige week", "Twee weken geleden" en daarna per maand.

Huidige activiteit, gegroepeerd

Berichten worden systematisch weergegeven in groepen gebaseerd op datumbereik. De berichten worden per discussie gerangschikt. Dus bijvoorbeeld, in "Vandaag" vindt u alle berichten die vandaag zijn ontvangen, gerangschikt in alle discussies die vandaag actief zijn. Verder hetzelfde als Huidige activiteit, plat.

Platte indeling per datum

Dit is een gewone, ouderwetse lijst met berichten gesorteerd op datum. Geen groepen en geen indeling in discussies.

Zenders/Ontvangers, plat

Berichten worden weergegeven in groepen van afzenders of geadresseerden (afhankelijk van het soort map). U kunt afzenders (of ontvangers) in de dialoog MappenMapeigenschappen (Tabblad "Beeld", Kolom tonen:). De berichten worden niet in discussies gerangschikt.

Standaard discussiegroep

Dit is een gewone, ouderwetse weergave van een -maillijst: geen groepen en zware geen indeling in discussies, geordend op de datum waarop elke discussie begon.

Discussiestarters

Berichten worden naar discussie weergegeven, waarna de de discussies worden gegroepeerd naar de discussiestarters.

Knop Configureren...

Om een aangepast thema voor samenvoeging te maken klik op de knop Configureren.... Selecteer een bestaande samenvoeging gelijkend op waarnaar u het wilt wijzigen en klik op Kloon samenvoeging, als er niets vergelijkbaars is klik op de knop Nieuwe samenvoeging. Het tabblad Algemeen biedt u om de Naam: en Beschrijving: te wijzigen. Het tabblad Groepen & discussies biedt u om verschillende elementen in te stellen om uw samenvoeging aan te passen.

  • Groeperen: laat u uit datums, afzender/ontvanger of geen selecteren. Met de slimme opties zal KMail gerelateerde e-mailberichten groeperen.

  • Beleid voor uitvouwen van groepen: laat u instellen of KMail automatisch gegroepeerde e-mailberichten zal uitvouwen of niet.

  • Discussiebundeling: laat u bepalen of KMail referenties en onderwerp zal meenemen bij het bepalen van de perfecte discussiebundeling. U kunt discussiebundeling in zijn geheel uitschakelen.

  • Discussiestarter: laat u het startbericht van de discussie te wijzigen: naar het meest recente bericht of het eerste.

  • Beleid voor uitvouwen van discussies: laat u wijzigen hoe KMail bepaalt of een discussie uitgevouwen moet worden.

Het tabblad Geavanceerd laat u de Strategie voor invullen van weergave: wijzigen. U zou "Voorrang geven aan snelheid" kunnen kiezen als u een langzame verbinding hebt. "Interactiviteit" toont u eerst al uw huidige conversaties. En "Batch-modus" zal de weergave in het geheel niet sorteren.

 

Standaard thema: (afrollijst)
Klassiek

Een eenvoudig thema met enkelvoudige rijen

Intelligent

Een intelligent thema met meerdere regels en meerdere items

Intelligent met aanklikbare status

Een intelligent thema met meerdere regels, meerdere items en een aanklikbare statuskolom

Knop Configureren...

Om een eigen trema voor de berichtenlijst te maken klikt u op de knop Configureren.... Selecteer een bestaand thema gelijkend op waarnaar u het wilt wijzigen en klik op Thema klonen. Als er geen gelijkende is, klik dan op de knop Nieuw thema. Het tabblad Algemeen biedt u de Naam: en Beschrijving: te wijzigen.

Het tabblad Uiterlijk laat u zichtbare kolommen en statusitems configureren. Om een kolom toe te voegen, klik rechts op de kolommenbalk en selecteer Kolom toevoegen. Geef de kolom een naam en selecteer wat de kolom zal representeren uit de afrollijst Klikken op de kop sorteert berichten:. Standaard zichtbaar is automatisch geactiveerd. Deactiveer het als u alleen wilt dat de kolom beschikbaar moet zijn in het contextmenu voor de aan te klikken sorteerbalk. Sleep het van toepassing zijnde label uit Inhoudsitems naar het weergavevak van de kolom onder de kolommenbalk, bijv. als u er voor koos om een kolom Grootte toe te voegen, dan zou u het label Grootte onder de kolom Grootte moeten slepen. Ga hier mee door totdat u alle kolommen u wenst hebt. U kunt het lettertype en kleur van de kolomitems wijzigen via het weergavegebied in het rechtermuisknop-menu. Verplaats, verwijder en wijzig grootte van kolommen via het rechtermuisknop-menu van de kolommenbalk.

Het tabblad Geavanceerd laat u de kopregels tonen. U kunt ook de afmeting van pictogrammen voor status wijzigen.

 

In het gedeelte Datumweergave kiest u een van de drie formaten van de datum (of u maak uw eigen aan). Het Standaard formaat toont de dag van de week en de datum. De Gelokaliseerde opmaak is korter, de dag van de week wordt weggelaten. De Slimme opmaak zal vandaag, gisteren etc. tonen. Als u een Aangepast datumformaat wilt, klik op Informatie over eigen opmaak en volg de aanwijzingen.

 

Berichttags

Tags voor uiterlijk

Het tabblad Uiterlijk (tags)

 

Standaard geeft KMail u verschillende manieren om berichten te markeren (Belangrijk / Actie-item / Verjaardag), toegankelijk via het submenu BerichtBericht markeren >. U kunt ook additionele tags definiëren om u te helpen bij het categoriseren van berichten.

Gebruik het invoerveld Beschikbare tags om uw speciale tag een naam te geven. Gebruik de knop  +  om deze naam aan de lijst toe te voegen. Gebruik de knop  −  om een tag te verwijderen. (De tag "Verjaardag" is ingebouwd en kan niet verwijderd worden.) Gebruik de omhoog en omlaag pijltjesknoppen om de items in de lijst te sorteren.

Accentueer een item in de lijst om de dialoog Tag instellen te activeren. U kunt een aantal of alle zes opties kiezen.

Tekstkleur wijzigen:

Deze optie selecteren om berichtenlijstitems met tags in een andere kleur te tonen. Een kleurpalet zal gepresenteerd worden wanneer u deze optie kiest. Selecteer een vooraf ingestelde kleur of kies "Aangepast..." voor meer flexibiliteit.

Achtergrondkleur wijzigen:

Kies deze optie om de achtergrond kleur van items met tags in de berichtenlijst te wijzigen.

Lettertype wijzigen:

U kunt ofwel een vet of cursief lettertype selecteren.

Pictogram van berichttag:

Klik op deze knop om een selectiedialoog voor een pictogram te openen. Het pictogram zal getoond worden op items met tags in de berichtenlijst.

Sneltoets:

Gebruik deze knop om een sneltoets aan te maken om deze tag te koppelen met geselecteerde berichten.

Werkbalkknop inschakelen:

Selecteer deze optie om een nieuwe knop aan de werkbalk van KMail toe te voegen. Op de knop klikken zal de tag koppelen aan het nu geselecteerde bericht.

Alle hier gedefinieerde tags zullen automatisch als nieuwe opties in het submenu BerichtBericht markeren > verschijnen.