Het venster "Bericht opstellen" van KMail

Menu Bericht

Het menu Bericht

Het menu Bericht

 

BerichtNieuw bericht (Ctrl+N)

Opent een nieuw opstelvenster zodat u een nieuw bericht kunt schrijven.

BerichtE-mail verzenden (Ctrl+Return)

Verstuurt het bericht direct. Als u SMTP gebruikt voor het versturen van berichten en de SMTP-server is onbereikbaar, zal het bericht in postvak-uit blijven en krijgt u een foutmelding. Nadat de problemen met de verbinding zijn opgelost, kunt u de berichten in postvak-uit versturen met BestandBerichten in de wachtrij verzenden (in het leesvenster).

BerichtE-mail verzenden via >

Stelt u in staat om te specificeren welke uitgaande e-mailserver gebruikt zal worden om het bericht te verzenden.

BerichtLater verzenden...

Toont een dialoogvenster voor Later verzenden. Bekijk de documentatie op Later verzenden voor details.

BerichtLater verzenden via >

Biedt u het specificeren welke uitgaande e-mailserver te gebruiken om het vertraagde bericht te verzenden.

BerichtOpslaan als bestand

Slaat het bericht op als een bestand. Er worden drie formaten ondersteund: Opgemaakte text (.html), platte tekst (.txt) en Open Document formaat (.odt).

Berichtopslaan als concept (Ctrl+S)

Slaat het bericht op in de map concepten zodat u het later kunt afmaken.

BerichtOpslaan als sjabloon

Laat u uw bericht als sjabloon opslaan. Kijk op Opstellen vanuit sjablonen voor meer informatie.

BerichtTekstbestand invoegen...

Voegt een tekstbestand in in de tekst van het bericht, op de plek waar de cursor zich op dat moment bevindt.

BerichtRecent tekstbestand invoegen >

Laat u uit een lijst met recent ingevoegde tekstbestanden kiezen en voegt dat bestand in in uw bericht. Selecteer Lijst wissen om de lijst te wissen.

BerichtAfdrukvoorbeeld

Opent een venster met een afdrukvoorbeeld en toont uw bericht, geformatteerd voor afdrukken.

BerichtAfdrukken... (Ctrl+P)

Formatteert en drukt het bericht dat u opgesteld hebt af.

BerichtE-mailtekst delen... >

Laat u een tweede kopie van uw bericht ergens elders maken. Er worden vier opties geleverd: Nextcloud (een OSS toepassing voor delen van bestanden), Pastebin (een vrij beschikbare website), Bluetooth, en E-mail (opent een ander opstelvenster en voegt het huidige bericht toe aan dat nieuwe bericht als een bijlage). Deze optie is niet beschikbaar tenzij de plug-in Tekst delen actief is.

BerichtSluiten (Ctrl+W)

Sluit het venster "Bericht opstellen".

 

Menu Bewerken

Het menu Bewerken

Het menu Bewerken

 

Als het menu-item dat u zoekt ontbreekt, kijk dan in de sectie Menu bewerken van het handboek KDE basisbeginselen. De hier getoonde items zijn KMail specifiek.

BewerkenAls aanhaling plakken (Ctrl+Shift+O)

Plakt de tekst uit het klembord en markeert het als een aanhaling (bijv., elke regel wordt voorafgegaan door ">" en een spatie).

BewerkenPlakken als bijlage

Plakt een bestand dat gekopieerd is naar het klembord (bijv., door de bestandsbeheerder Dolphin te gebruiken) als een bijlage.

BewerkenPlakken zonder opmaak (Ctrl+Shift+V)

Plakt de tekst van het klembord zonder HTML-opmaak.

BewerkenSpaties comprimeren

Deze optie veronderstelt het vervangen van naast elkaar liggende regelafbrekingen of spaties door enkele regelafbrekingen / spaties, maar in testen doet het kennelijk niets.

BewerkenTekens voor aanhaling toevoegen

Voegt voor elke regel van de geselecteerde tekst het teken voor aanhaling in (standaard, > en een space). Als er geen selectie is, wordt deze aan elke regel in het bericht toegevoegd.

BewerkenAanhalingstekens verwijderen

Verwijdert de meest linkse tekens voor aanhaling uit de geselecteerde tekst.

BewerkenE-mailadres invoegen...

Toont een lijst met alle namen in uw adresboek, voegt daarna het gekozen e-mailadres toe op de cursorpositie (nadat u een selectie hebt gemaakt en op de knop OK hebt gedrukt). Deze optie is alleenbeschikbaar wanneer de plug-in E-mailadres invoegen is geladen.

BewerkenNiet af te breken spatie invoegen (Ctrl+Space)

Voegt een niet af te breken spatie in op de cursorpositie. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de plug-in Niet af te breken spatie invoegen is geladen.

BewerkenSpeciale tekens invoegen...

Laat u een speciaal teken invoegen op de cursorpositie. Een groot aantal Unicode tekens worden beschikbaar gemaakt. Deze optie wordt alleen geleverd als de plug-in Speciaal teken invoegen plugin is geactiveerd.

Dit menu-item is verplaatst naar het menu Invoegen in uitgave 5.17. Als u de plug-in hebt geactiveerd en dit item verschijnt niet wanneer KMail is herstart, controleer dan het menu Invoegen.

Bewerken Hoofd-/kleine letters wijzigen

Helpt u hoofd/kleine letters van de geselecteerde tekst wijzigen. Er zijn vier opties: Hoofdletters (maakt hoofdletters van de geselecteerde tekens), kleine letters (maakt de geselecteerde tekst allemaal kleine letters), Zin maken (maakt de eerste letter van de selectie een hoofdletter en van de rest kleine letters) en Hoofd/kleine letters omdraaien (converteert hoofdletters naar kleine letters en vice versa). Deze optie wordt alleen geleverd als de plug-in Hoofd/kleine letters is geactiveerd. Dit menu-item blijft grijs totdat een tekstfragment geselecteerd is voor wijziging.

BewerkenZoomen... >

Laat u in of uitzoomen op het bericht dat u opstelt. Dit is dezelfde functie die verschijnt als Beeld Zoomen > in het voorbeeldpaneel van een bericht. Deze optie is niet beschikbaar tenzij de plug-in Tekst zoomen is geladen.

BewerkenVariabelen >

Laat u de inhoud van een genaamd veld op de cursorpositie invoegen. U kunt kiezen uit Aan >, Van >, CC >, Bijlage >, Datum/tijd > en Overig > (die slechts één bijbehorend submenu-item heeft, "Onderwerp"). Er is een opmerkelijk probleempje: de datum/tijd getoond in de selecties van het submemu is gefixeerd op de tijd dat het opstelvenster was geopend, maar de waarde echt ingevoegd in een bericht is genomen uit de systeemklok.

 

Menu Beeld

Het menu Beeld

Het menu Beeld

 

In dit menu kunt u bepaalde berichtkoppen en een paar andere items in het opstelvenster omschakelen. Geselecteerde items zullen gemarkeerd worden (keuzevak ingekleurd) in het menu.

Er zijn verschillende opties beschikbaar:

  • Alle velden. Toont alle zes van de volgende velden.

  • Identiteit. Als u meer dan een identiteit hebt gedefinieerd, dit zal een afrolvak zijn.

  • Woordenboek gebruikt voor spellingcontrole. Als er meerdere woordenboeken zijn geïnstalleerd, zal dit een afrolvak zijn.

  • Map Verzonden. De knop    die rechts verschijnt wanneer deze optie is geactiveerd opent een dialoog voor selectie van een map.

  • E-mailtransportaccount. Als u meer dan één uitgaand account hebt aangemaakt, zal dit een afrolvak zijn.

  • Van. De inhoud van dit veld kan wisselen, afhankelijk van de identiteit die u gebruikt.

  • Onderwerp. Dit veld gebruiken om uw bericht beknopt te beschrijven.

Het afrolvak Aan is altijd aanwezig bovenaan het opstelvenster. Gebruik het om CC, BCC en Reply-To adressen naar behoefte te selecteren. Kijk op Opstelkoppen voor verdere details over berichtkoppen.

 

BeeldVast lettertype gebruiken

Gebruikt een vast (proportioneel) lettertype om het huidige bericht te bewerken. Het specifieke lettertype dat hiervoor gebruikt wordt, kan worden ingesteld in het gedeelte Uiterlijk in het dialoogvenster "KMail configureren".

BeeldTekstfragmenten

Toont een kolom aan de rechterzijde van het opstelvenster dat u in staat stelt om tekstfragmenten te gebruiken en te maken. Kijk op Tekstfragmenten voor meer informatie.

 

Menu Opties

Het menu Opties

Het menu Opties

 

Dit menu stelt u in staat verschillende opties van het huidige bericht om te schakelen. Geselecteerde items zullen gemarkeerd (keuzevakje ingekleurd) worden in het menu.

OptiesUrgent

Stelt de prioriteit van het huidige bericht in op Urgent door twee kopregels in te voegen: "X-PRIORITY: 2 (High)" en "Priority: urgent". De e-mailclient van de ontvanger moet ondersteuning voor deze kopregels leveren; anders zullen ze geen effect hebben. KMail zelf heeft geen ondersteuning voor prioriteiten bij inkomende berichten (hoewel u berichten kunt markeren als Belangrijk).

OptiesOntvangst- en gelezenbevestiging verzoeken

Als u deze optie selecteert zal KMail een kopregel Disposition-Notification-To: invoegen in het bericht, die vraagt om een e-mailmelding te sturen wanneer uw bericht is ontvangen en gelezen door de ontvanger. Deze functie moet ondersteund worden en ingeschakeld zijn door de e-mailclient van de ontvanger; anders zal het niet werken.

Zie Bevestigingen voor ontvangst en gelezen voor meer achter grondinformatie over de verschillende manieren om leesbevestigingen die KMail zelf verstuurt als antwoord op een ontvangen verzoek in een kopregel Disposition-Notification-To: aan te passen.

OptiesAfleverbevestiging verzoeken

Als u deze optie kiest zal KMail een kopregel Return-Receipt-To: in het bericht invoegen, die vraagt om een e-mailmelding te sturen wanneer uw bericht in ontvangen door uw e-mailserver en afgeleverd bij de ontvanger. Deze functie moet ondersteund worden door uw uitgaande e-mailserver; anders zal het niet werken.

OptiesBericht ondertekenen

Het bericht digitaal ondertekenen met OpenPGP of een X.509 certificaat. U kunt meer over deze optie lezen in het hoofdstuk over OpenPGP.

OptiesBericht versleutelen

Versleutelt het bericht met OpenPGP of een X.509 certificaat. U kunt meer over versleutelen lezen in het hoofdstuk over OpenPGP.

OptiesCryptografisch berichtformaat >

Laat u het cryptografische berichtformaat instellen om te gebruiken bij het digitaal ondertekenen en/of versleutelen van dit bericht. Kijk op Cryptografische berichtformaten voor meer informatie.

OptiesBewerken van opgemaakte tekst

Schakelt het schrijven van opgemaakte tekst (bijv., HTML) in.

OptiesCodering >

Stelt de tekensetcodering van het bericht in. De gekozen codering wordt geïdentificeerd in een berichtkop van het uitgaande bericht. U kunt Automatisch in bijna alle gevallen gebruiken. KMail zal u melden wanneer een andere codering handmatig geselecteerd moet worden.

OptiesRegelafbreking

Zet de automatische regelafbreking aan of uit. Het kan nuttig zijn om dit uit te zetten als u een lange regel (bijv., URL's) wilt plakken die niet afgebroken dient te worden.

InstellingenAutomatische spellingcontrole

Schakelt automatische spellingcontrole aan of uit.

OptiesHerinnering aan vervolgactie aanmaken...

Initieert een dialoog om een item "Te-doen" aan uw agenda toe te voegen. Dit item is grijs als de plug-in Agent voor herinnering aan vervolgactie niet is geactiveerd.

 

Menu Bijlage

Het menu Bijlage

Het menu Bijlage

 

In dit menu kunt u opties voor bijlagen instellen.

BijlageOndertekening invoegen

Voegt uw ondertekening (footer) toe aan het eind van het bericht. Kijk op Ondertekening met identiteit instellen voor details over het instellen van uw ondertekening.

BijlageOndertekening voorvoegen

Voegt uw ondertekening toe (kopregel) aan het begin van het bericht.

BijlageOndertekening invoegen op de plaats van de cursor

Voegt uw ondertekening toe op de huidige cursorlocatie.

BijlagePublieke sleutel bijvoegen...

Opent het dialoogvenster Publieke OpenPGP-sleutel bijvoegen. Kijk op Cryptografische OpenPGP-ondertekening van identiteit instellen voor details.

BijlageMijn publieke sleutel bijvoegen

Voegt uw publieke GnuPG-sleutel of uw X.509 certificaat, (bijv., de publieke sleutel behorende bij uw huidige identiteit) toe aan uw bericht.

 

BijlageBijlage >Bestand bijvoegen...

Voegt een of meer bestanden bij het huidige bericht. Bijlagen worden standaard versleuteld (als het bericht versleuteld is). Kijk op Cryptografische berichtformaten voor informatie over versleutelen en bijlagen.

BijlageBijlage >Map bijvoegen...

Maakt een ZIP-archief aan die de geselecteerd map bevat en voegt het archief toe aan dit bericht.

BijlageBijlage >Eigen vCard bijvoegen

Voegt uw vCard bij het huidige bericht.

BijlageBijlage >vCard's bijvoegen

Opent een dialoog met KAddressBook die u een of meer personen (Ctrl en klik-links) lat selecteren and dan vCard's voor deze geselecteerden bijvoegt.

BijlageBijlage >Tekst uit klembord bijvoegen...

Als het bovenste item, opgeslagen in het klembord, minstens twee bytes bevat, zal een dialoog voor een bestandsnaam geopend worden. KMail zal een bijlage aanmaken met de tekst uit het klembord en de bijlage de door u gekozen naam geven.

 

BijlageBijlage verwijderen

Verwijdert de geselecteerde bijlage (geselecteerd in het bijlagengedeelte onder het hoofd opstelvenster).

Opmerking

Dit menu-item en de volgende twee zullen grijs zijn totdat een bijlage is geselecteerd.

BijlageBijlage opslaan als...

Slaat de geselecteerde bijlage in het bijlagengedeelte op in een bestand.

BijlageBijlage-eigenschappen

Toont de eigenschappen van de bijlage die is geselecteerd in het bijlagenvenster. Het laat u ook de bijlage ondertekenen/versleutelen en enige andere eigenschappen (naam, beschrijving, MIME-type, etc.) wijzigen.

 

Menu Hulpmiddelen

Het menu Hulpmiddelen

Het menu Hulpmiddelen

 

Als het menu-item dat u zoekt ontbreekt, kijk dan in Menu Hulpmiddelen van KDE basisbeginselen. De hier getoonde items zijn KMail specifiek.

HulpmiddelenOntvangers selecteren...

Opent een dialoog Ontvanger selecteren met de inhoud van al uw adresboeken om uit te selecteren.

HulpmiddelenAdresboek...

Start het programma KAddressBook.

HulpmiddelenDistributielijst opslaan...

Opent een dialoog die u groepen met contactpersonen als een enkel genaamd item laat opslaan. Erg handig als u frequent hetzelfde bericht naar alle leden van, bijvoorbeeld, een club verzendt.

HulpmiddelenTekst automatisch corrigeren >

Corrigeert automatisch. U hebt twee opties: geselecteerde tekst scannen en automatisch corrigeren of automatische correctie op het gehele bericht toepassen. Dit menu-item zal niet aanwezig zijn tenzij de plug-in Automatische correctie is geladen en zal niet werken tenzij de functie automatisch corrigeren is ingeschakeld in de configuratiepagina van de opsteller.

HulpmiddelenVertaler (Ctrl+Alt+T)

Opent het vertaalvenster.

HulpmiddelenGrammatica controleren (taalhulpmiddel)

Opent het venster grammatica controleren en doorzoekt uw bericht, met accentuering van gevonden fouten. Deze functie werkt niet continu de gescande tekst bij tijdens het typen; u moet uw bericht eerst opstellen en daarna grammatica controle aanroepen. Dit hulpmiddel is niet beschikbaar tenzij de plug-in Grammatica controle is geactiveerd. Net als de functie Vertaler, geeft Grammatica controle uw bericht door aan een server (standaard server: https://languagetool.org/api/v2) op het internet.

 

Menu Instellingen

Het menu Instellingen

Het menu Instellingen

 

Als het menu-item dat u zoekt ontbreekt, kijk dan in Menu Instellingen van KDE basisbeginselen. De hier getoonde items zijn KMail specifiek.

InstellingenGetoonde werkbalken >

Laat u bepalen welke werkbalken getoond worden. U kunt elke combinatie kiezen van drie opties: Hoofdwerkbalk (Verzenden, In wachtrij, Opgemaakte tekst, etc.), HTML-werkbalk (Stijl, Lettertype / grootte, etc.) en Tekstrichting (in geval u in het Hebreeuws schrijft, vermoed ik). Merk op dat de HTML-werkbalk gemakkelijk aan en uit gezet kan worden via de knop Opgemaakte tekst op de hoofdwerkbalk.

InstellingenSpellingcontrole...

Biedt u het configureren van Sonnet de spellingcontrole van KDE.

 

Menu Help

Het menu Help

Het menu Help

 

Dit is exact gelijk aan het Menu Help van het KDE basisbeginselen.