Reservekopie van KMail maken

Deze paragraaf beschrijft de verschillende oplossingen voor het maken van een reservekopie binnen KMail.

Archiveren

MapMap archiveren...

Deze functie is ook beschikbaar via het contextmenu gestart met een rechtermuisknop, selecteer daarna Map archiveren.... Dit zal een dialoogvenster openen die u in staat stelt om een los archief van de nu geselecteerde map te maken.

De Map: toont de nu geselecteerde map, als u de map wilt wijzigen waarvan u een archief wilt maken klik dan op het mappictogram. Het afrolmenu Format: stelt u in staat een formaat te kiezen (keuzes zijn: zip, tar, tar.bz2 en tar.gz). Als u de standaard naam van de locatie wilt wijzigen, klik dan op de mapknop rechts van Bestand archiveren.

Activeer de knop Map en submappen verwijderen na voltooiing als u alles wat is gearchiveerd wilt verwijderen uit de database van KMail nadat het externe archief is opgeslagen. Standaard zullen alle submappen gearchiveerd worden. Deactiveer All submappen archiveren als u alleen de hoofdmap wilt archiveren.

InstellingenAutomatische archivering instellen...

Dit is een krachtig hulpmiddel dat gebruikt kan worden om te helpen bij het maken van een reservekopie van uw e-mail. Zie Automatische archivering voor details.

Exporteren

HulpmiddelenGegevens van KMail importeren/exporteren...

Deze functie exporteert instellingen en lokale e-mailberichten naar een gecomprimeerd bestand. Zie Exportprogramma voor gegevens van PIM voor details.