Menu-items

SpelNieuw (Ctrl+N)

Start een nieuw spel.

SpelLaden... (Ctrl+O) (niet in modus KSame)

Hiermee wordt een eerder opgeslagen spel weer ingelezen.

SpelSpel herstarten (F5)

Dit zal het spel opnieuw starten.

SpelNieuw genummerd spel...

Start een opgegeven genummerd spel.

Dialoog nieuw spel

SpelOpslaan (Ctrl+S) (niet in modus KSame)

Slaat de huidige spelsituatie op naar de schijf.

SpelPauzeren (P)

Pauzeert of gaat verder met het spel. Wanneer het spel is gepauzeerd zijn de stenen niet te zien.

SpelTopscores tonen (Ctrl+H)

Toont de lijst met de tien hoogste scores.

Topscores tonen

Wanneer u een score behaalt die hoog genoeg is om in de lijst te worden opgenomen wordt u gevraagd uw naam in te voeren.

SpelAfsluiten (Ctrl+Q)

Als u dit selecteert dan stopt uw speelronde en sluit Klickety af.

ZetOngedaan maken (Ctrl+Z)

Maakt uw laatste zet ongedaan.

ZetOpnieuw (Ctrl+Shift+Z)

Als u eerder een zet ongedaan hebt gemaakt, dan kunt u die hiermee opnieuw uitvoeren.

ZetAlles ongedaan maken

Alle door u gemaakte zetten ongedaan maken.

ZetAlles opnieuw doen

Opnieuw alle ongedaan gemaakte zetten uitvoeren.

InstellingenMoeilijkheidsgraad

Hier kunt u de moeilijkheidsgraad in een submenu selecteren.

Er zijn vier moeilijkheidsgraden:

  • Zeer eenvoudig: 16 rijen, 10 kolommen, 3 soorten stenen

  • Gemakkelijk: 16 rijen, 10 kolommen, 4 soorten stenen.

  • Gemiddeld: 16 rijen, 10 kolommen, 5 soorten stenen.

  • Moeilijk: 16 rijen, 10 kolommen, 6 soorten stenen.

Daarnaast is er ook een niveau-instelling Aangepast.

Als u Aangepast selecteert, dan zult u de instellingen, die u in het dialoogvenster Configureren - Klickety hebt geconfigureerd, gebruiken.

Bovendien heeft Klickety de gezamenlijke menu-items van KDE Instellingen en Help, voor meer informatie lees de secties over de Menu Instellingen en Menu Help van KDE-fundamentals.