Hoofdstuk 2. Instellen van KWatchGnuPG

Om KWatchGnuPG in te stellen kiest u InstellingenKWatchGnuPG instellen of klikt u op het bijbehorende werkbalkpictogram. Het dialoogvenster van KWatchGnuPG is onderverdeeld in twee delen, deze worden hieronder apart beschreven.

Instellingendialoog

Instellingen voor WatchGnuPG

WatchGnuPG is eigenlijk het programma dat de activiteiten vastlegt en vervolgens de regels uitvoert zoals u ze ziet in de tekstweergave van KWatchGnuPG. De instellingen die u in dit gedeelte maakt worden uiteindelijk doorgegeven aan de backend die het GPGConf-mechanisme gebruikt.

Het veld Uitvoerbaar bestand bevat het pad naar de toepassing WatchGnuPG. Wanneer WatchGnuPG zich in uw $PATH bevindt kunt u de standaardwaarde watchgnupg zo houden. Wanneer het zich niet in uw $PATH bevindt of wanneer u meerdere versies geïnstalleerd hebt dient u hier het absolute pad van het uitvoerbare bestand op te geven.

Socket bevat de socket die door WatchGnuPG gecontroleerd zal worden. Wanneer u hier iets verandert zal dat doorgegeven worden aan alle backend-modules van GnuPG die GPGConf gebruiken. Het is daarom niet nodig om deze waarde te veranderen wanneer de configuratiebestanden van GnuPG een ander logbestand bevatten.

Met Standaard logniveau kunt u de hoeveelheid informatie bepalen die door de backend-modules teruggegeven wordt. Raadpleeg de documentatie van WatchGnuPG wanneer u na wilt gaan welk niveau welke informatie doorgeeft. Wanneer u dit verandert zullen de instellingen doorgegeven worden aan alle backend-modules van GnuPG die GPGConf gebruiken. Het is daarom niet nodig om deze waarde te veranderen wanneer uw configuratiebestanden van GnuPG een ander logniveau bevatten.

Instellingen voor het logvenster

Hier kunt u de grootte van de geschiedenis instellen, bijvoorbeeld het aantal regels dat behouden blijft. Wanneer GnuPG meer regels dan de ingestelde waarde heeft teruggegeven, zullen de oudste regels verwijderd worden totdat er weer voldoende ruimte over is voor nieuwe regels.

U kunt de grootte op Onbeperkt instellen. Houd er wel rekening mee dat het geheugenverbruik van KWatchGnuPG zal toenemen naarmate er meer regels getoond zullen worden. Wanneer u een onbeperkte grootte instelt, zorg er dan voor dat u KWatchGnuPG alleen voor korte operaties uitvoert of dat u de geschiedenis regelmatig wist.