Menu Beeld

BeeldOpnieuw tonen (F5)

Ververst de certificatenlijst.

Het gebruik van deze functie is gewoonlijk niet nodig, omdat Kleopatra het bestandssysteem monitort op wijzigingen en automatisch de certificatenlijst ververst indien nodig.

BeeldBewerking stoppen (Esc)

Stopt (annuleert) alle gaande acties, bijv. een zoekopdracht, lijst met sleutels tonen of een download.

Deze functie is alleen beschikbaar als minstens een actie actief is.

Opmerking

Vanwege beperkingen in de backend, hangen bewerkingen soms op zo'n manier dat deze functie ze niet direct kan annuleren of zelfs helemaal niet.

In zulke gevallen is de enige manier om de orde te herstellen het killen van de processen SCDaemon, DirMngr, GpgSM en GPG, in die volgorde, via de systeemhulpmiddelen (top, takenbeheerder etc.), totdat de bewerking niet geblokkeerd is.

BeeldDetails van certificaat

Toont de details van het geselecteerde certificaat.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer precies één certificaat is geselecteerd.

Deze functie is ook beschikbaar door direct te dubbelklikken op het overeenkomstige item in de getoonde lijst.

BeeldHiërarchische certificatenlijst

Wisselt tussen een hiërarchische en platte modus van de certificatenlijst.

In de hiërarchische modus zijn certificaten gerangschikt in de relatie uitgever/onderwerp, zodat is gemakkelijk is te zien tot welke hiërarchie een gegeven certificaat behoort, maar een gegeven certificaat is initieel moeilijker te vinden (hoewel u natuurlijk de zoekbalk kunt gebruiken).

In platte modus worden alle certificaten in een platte lijst getoond, alfabetisch gesorteerd. In deze modus is een gegeven certificaat gemakkelijk te vinden, maar het is niet direct duidelijk tot welk root-certificaat het behoort.

Deze functie wisselt de hiërarchische modus per tabblad, bijv. elk tabblad heeft zijn eigen hiërarchiestatus. Dit is omdat u zowel een platte als een hiërarchische lijst bij hand kunt hebben, elk in zijn eigen tabblad.

Opmerking

Hiërarchische weergave is nu alleen geïmplementeerd voor S/MIME-certificaten. Er is onder de ontwikkelaars onenigheid over de juiste manier om OpenPGP-certificaten hiërarchisch weer te geven (in wezen, ouder = ondertekenaar of ouder = ondertekende).

BeeldAlles uitvouwen (Ctrl+.)

Vouwt alle items in de lijst in de lijstweergave van de certificaten uit, bijv. maakt alle items zichtbaar.

Dit is de standaard bij het binnengaan in de modus hiërarchische sleutellijst.

U kunt natuurlijk nog steeds elk individueel item invouwen of uitvouwen.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer BeeldHiërarchische certificatenlijst aan is.

BeeldAlles invouwen (Ctrl+,)

Vouwt alle items in de lijst met certificaten in, bijv. verbergt alles behalve het bovenste gedeelte van de items.

U kunt natuurlijk nog steeds elk individueel item invouwen of uitvouwen.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer BeeldHiërarchische certificatenlijst aan is.