Cryptografische bewerkingen instellen

E-mail bewerkingen instellen

Hier kunt u enige aspecten van de e-mail bewerkingen van de UiServer van Kleopatra instellen. Op dit moment kunt u alleen instellen of u Snelle modus voor ondertekenen en versleutelen van e-mails wilt gebruiken of niet.

Met Snellemodus geactiveerd, wordt er geen dialoog getoond bij respectievelijk ondertekening (versleuteling) van e-mails, tenzij er een conflict is dat handmatig oplossen vereist.

Bestandsbewerkingen instellen

Hier kunt u enkele aspecten van de bestandsbewerkingen van Kleopatra's UiServer instellen. Op dit moment kunt u alleen het te gebruiken controlesomprogramma voor CHECKSUM_CREATE_FILES kiezen.

Gebruik Te gebruiken controlesomprogramma om te kiezen welk van de geconfigureerde controlesomprogramma 's gebruikt zou moeten worden bij het aanmaken van controlsombestanden.

Bij het verifiëren van controlesommen wordt het te gebruiken programma automatisch gevonden, gebaseerd op de gevonden controlesombestanden.

Opmerking

De systeeembeheerder en grootgebruiker kunnen volledig definiëren welke programma's voor een controlesom beschikbaar gemaakt wordt aan Kleopatra via de zogenaamde Controlesomdefinities in het instellingenbestand. Zie de paragraaf met de naam “Programma's voor controlesommen voor gebruik bij aanmaken/verifiëren van controlesommen” in Hoofdstuk 6, Systeembeheerdersgids voor details.