Het uiterlijk instellen

Tekstballonnen instellen

In de hoofdlijst van certificaten kan Kleopatra details tonen over een certificaat in een tekstballon. De getoonde informatie is dezelfde als in het tabblad Overzicht van de dialoog Details van certificaten. Tekstballonnen kunnen echter beperkt worden om alleen een subset van de informatie te tonen voor een minder uitgebreide ervaring.

Opmerking

De Key-ID wordt altijd getoond. Dit is om te verzekeren dat tekstballonnen voor verschillende certificaten ook echt verschillen (dit is speciaal belangrijk als alleen Geldigheid tonen zijn geselecteerd).

U kunt onafhankelijk de volgende informatiesets in- of uitschakelen:

Geldigheid tonen

Toont informatie over de geldigheid van een certificaat: zijn huidige status, uitgever-DN (alleen S/MIME), verloopdatum (indien aanwezig) en gebruiksvlaggen voor gebruik.

Voorbeeld:

Dit certificaat is nu geldig.
Uitgever:     CN=Test-ZS 7,O=Intevation BV,C=NL
Geldigheid:    vanaf 25.08.2009 10:42 tot 19.10.2010 10:42
Certificaatgebruik: E-mails en bestanden, versleuteling e-mails en bestanden
Key-ID:      DC9D9E43

Eigenaarsinformatie tonen

Toon informatie over de eigenaar van het certificaat: subject-DN (alleen S/MIME), gebruiker-ID's (inclusief e-mailadressen) en vertrouwen in eigenaar (alleen OpenPGP).

OpenPGP voorbeeld:

Gebruiker-ID:     Gpg4winUserA <gpg4winusera@test.hq>
Key-ID:        C6BF6664
Gebruikersvertrouwen: ultimate

S/MIME voorbeeld:

Subject:      CN=Gpg4winTestuserA,OU=Testlab,O=Gpg4win Project,C=DE
a.k.a.:      Gpg4winUserA@test.hq
Key-ID:      DC9D9E43

Technische details tonen

Toont technische informatie over het certificaat: serienummer (alleen S/MIME), type, vingerafdruk en opslaglocatie.

Voorbeeld:

Serienummer:    27
Certificaattype: 1,024-bit RSA (geheime certificaat beschikbaar)
Key-ID:      DC9D9E43
Vingerafdruk:    854F62EEEBB41BFDD3BE05D124971E09DC9D9E43
Opgeslagen:      op deze computer

Certificaatcategorieën instellen

Kleopatra stelt u in staat om het uiterlijk van certificaten in de lijstweergave aan te passen. Dit omvat het tonen van een klein pictogram, maar u kunt ook de voorgrond (tekst) en achtergrondkleuren beïnvloeden, evenals het lettertype.

Iedere categorie van certificaten in de lijst heeft een set kleuren, een pictogram (optioneel) en een lettertype toegewezen waarin certificaten in die categorie worden weergegeven. De lijst met categorieën fungeert ook als een overzicht van de instellingen. Categorieën kunnen vrij worden gedefinieerd door de beheerder of de zware gebruiker, zie de paragraaf met de naam “Sleutelcategorieën aanmaken en bewerken” in Hoofdstuk 6, Systeembeheerdersgids.

Om het pictogram van een categorie in te stellen of te wijzigen, selecteert u deze in de lijst en drukt op de knop Pictogram instellen.... De standaard dialoog voor selectie van een KDE-pictogram zal verschijnen, waarin u kunt een bestaand pictogram uit de KDE-verzameling kunt selecteren of een eigen exemplaar kunt laden.

Om een pictogram opnieuw te verwijderen moet u de knop Standaard uiterlijk indrukken.

Om de tekstkleur (bijv. voorgrond) van een categorie te wijzigen, selecteert u het in de lijst en drukt op de knop Tekstkleur instellen.... De standaard kleurkeuzedialoog van KDE zal verschijnen waar u een bestaande kleur kiest of een nieuwe aanmaakt.

De achtergrondkleur veranderen wordt op dezelfde manier gedaan, druk in plaats daarvan eenvoudig op Achtergrondkleur instellen....

Om het lettertype te wijzigen hebt u in principe twee opties:

 1. Verander het standaard lettertype, dat wordt gebruikt voor alle weergave van lijsten in KDE.

 2. Een aangepast lettertype gebruiken.

De eerste optie heeft het voordeel dat het lettertype elke stijl volgt die u kiest voor geheel KDE, terwijl de laatste u volledige controle geeft over het te gebruiken lettertype. De keuze is aan u.

Om het gewijzigde standaard lettertype te gebruiken, selecteert u de categorie in de lijst en activeert of deactiveert u de modifiers van lettertypen Cursief, Vet en/of Doorstrepen. U kunt onmiddellijk het effect zien op het lettertype in de lijst met categorieën.

Om een eigen lettertype te gebruiken, drukt u op de knop Lettertype instellen.... De standaard lettertypeselectiedialoog van KDE zal verschijnen waar u het nieuwe lettertype kunt selecteren.

Opmerking

U kunt nog steeds de lettertype-modifiers gebruiken om het eigen lettertype te wijzigen, net als voor het wijzigen van het standaard lettertype.

Om terug te schakelen naar het standaard lettertype moet u de knop Standaard uiterlijk indrukken.

De DN-attribuutvolgorde

Hoewel DN's hiërarchisch zijn, is de volgorde van de individuele componenten (relatieve DN's genoemd (RDNs) of DN-attributen) niet gedefinieerd. De volgorde waarin de attributen getoond worden is dus een zaak van persoonlijke smaak of bedrijfsbeleid, dat is waarom het in Kleopatra is in te stellen.

Opmerking

Deze instelling is niet alleen van toepassing op Kleopatra, maar op alle toepassen die Kleopatra-technologie gebruiken. Op het moment van schrijven hiervan omvat dit KMail, KAddressBook, evenals Kleopatra zelf, natuurlijk.

Deze configuratiepagina bestaat in de basis uit twee lijsten, een voor de bekende attributen (Beschikbare attributen) en met de beschrijving van Huidige attribuutvolgorde.

Beide lijsten bevatten items beschreven door de korte vorm van het attribuut (bijv. CN) evenals de volledige vorm (Common Name).

De lijst Beschikbare attributen is altijd alfabetisch gesorteerd, terwijl de Huidige attribuutvolgorde de volgorde van de lijst van de ingestelde attribuutvolgorde van DN weergeeft: het eerste attribuut in de lijst is ook als eerste weergegeven.

Alleen expliciet in de lijst opgenomen attributen in de lijst met de Huidige attribuutvolgorde worden überhaupt getoond. De rest is standaard verborgen.

Wanneer echter het plaatshouderitem _X_ (Alle anderen) in de huidige lijst staat, worden alle niet in lijst opgenomen attributen (bekend of niet) ingevoegd op het punt van de _X_ in hun originele relatieve volgorde.

Een klein voorbeeld zal helpen dit helderder te maken:

Gegeven de DN

O=KDE, C=NL, CN=David Ontwikkel, X-BAR=foo, OU=Kleopatra, X-FOO=bar,

zal de standaard volgorde van attributen CN, L, _X_, OU, O, C de volgende geformatteerde DN produceren:

CN=David Ontwikkel, X-BAR=foo, X-FOO=bar, OU=Kleopatra, O=KDE, C=NL

terwijl CN, L, OU, O, C zal produceren

CN=David Ontwikkel, OU=Kleopatra, O=KDE, C=NL

Om een attribuut aan de lijst met weergavevolgorde toe te voegen, wordt het geselecteerd in de lijst Beschikbare attributen en daarna op de knop Aan huidige attribuutvolgorde toevoegen drukken.

Om een attribuut uit de lijst met weergavevolgorde te verwijderen, wordt het geselecteerd in de lijst Huidige attribuutvolgorde en daarna op de knop Uit huidige attribuutvolgorde verwijderen drukken.

Om een attribuut naar het begin (einde) te verplaatsen wordt het geselecteerd in de lijst Huidige attribuutvolgorde en daarna op de knop Naar de top verplaatsen (Naar onderaan verplaatsen) drukken.

Om een attribuut één omhoog (omlaag) te verplaatsen, wordt het geselecteerd in de lijst Huidige attribuutvolgorde en daarna op de knop Één naar boven verplaatsen (Één naar beneden verplaatsen) drukken.