Hoofdstuk 4. Naslag van opties op de commandoregel

Alleen de opties die specifiek zijn voor Kleopatra worden hier weergegeven. Zoals met alle KDE-toepassingen, kunt u een complete lijst met opties krijgen met het commando kleopatra --help.

--uiserver-socket argument

Locatie van de socket waarnaar de ui-server luistert

--daemon

Alleen UI-server uitvoeren, hoofdvenster verbergen

-p --openpgp

OpenPGP voor de volgende actie gebruiken

-c --cms

CMS (X.509, S/MIME) voor de volgende actie gebruiken

-i --import-certificate

Specificeert een bestand of URL waar vandaan certificaten (of geheime sleutels) geïmporteerd moeten worden.

Dit is het equivalent op de commandoregel van BestandCertificaten importeren... (Ctrl+I) .

-e --encrypt

Bestand(en) versleutelen

-s --sign

Bestand(en) ondertekenen

-E --encrypt-sign

Versleutel en/of onderteken bestand(en). Zelfde als --sign-encrypt, niet gebruiken

-d --decrypt

Bestand(en) ontcijferen

-V --verify

Bestand/ondertekening verifiëren

-D --decrypt-verify

Bestand(en) ontcijferen en/of verifiëren