Hoofdstuk 6. Spelconfiguratie

Spelconfiguratie

In het configuratievenster van Kiriki kunt u het aantal deelnemers, hun identiteit en hun reactietijden aanpassen.

Notitie:

U kunt alleen de reactietijden van de Artificial Intelligence spelers wijzigen.

Aantal spelers: dit veld definieert het aantal spelers voor Kiriki. De toegestane waarden variëren hier tussen twee en zes.

1.-6. De identiteit van de deelnemers wordt voorgesteld door genummerde velden. U kunt hun namen wijzigen en ook of het menselijke spelers dan wel computer-spelers zijn. Voor het instellen wie de controle heeft is er een keuzevakje rechts naast de naam.

De eerste speler moet altijd een mens zijn.

Het gewijzigde aantal spelers en hun namen zullen in het volgende spel worden gebruikt.

Vertraging tussen zet van computer (msec): hier kunt u de vertraging tussen de zetten van de Artificial Intelligence instellen. De standaardwaarde is nul, dit houdt in dat de Artificial Intelligence onmiddellijk reageert.

Notitie:

De maximum waarde voor dit veld is 999 milliseconden.

Gebruik Tekenhoogte: en Rijhoogte: om het scorebord naar uw wens aan te passen.

Als u na de start onmiddellijk met Kiriki wilt kunnen spelen, schakel dan Demonstratiespel tonen bij het starten uit.