mailto

Christopher Yeleighton

Vertaler/Nalezer: Otto Bruggeman
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries
herziening Frameworks 5.50 (2018-08-20)

De kioslave mailto is verantwoordelijk voor het starten van het programma van uw keuze voor het maken van een e-mailbericht, wanneer u een URL opent in het schema mailto (RFC6068).

Syntaxis

De syntaxis van een URL met mailto volgt het volgende patroon:

mailto:geadresseerde?query

waar geadresserde een lijst met beperkte SMTP-adresspecificaties is, en het gedeelte query een of meer van de volgende parameters mag bevatten:

&to=geadresseerden

Specificeert extra geadresseerden.

&cc=geadresseerden

Specificeert extra geadresseerden van "carbon copies".

&bcc=geadresseerden

Specificeert extra geadresseerden van blinde "carbon copies". Deze geadresseerden zullen het bericht ontvangen, maar zijn niet bekend bij alle andere geadresseerden.

&body=tekst

Specificeert de tekst van het bericht. Deze tekst zou niet lang moeten zijn, omdat ere harde limieten kunnen zijn over hoe lang een URL mag zijn.

&subject=tekst

Specificeert het onderwerp van de e-mail.

Voorbeeld

mailto:info@kde.org?cc=kde@kde.org&subject=Hartelijk%20dank!&body=KDE%20is%20geweldig!%20Hoe%20kan%20ik%20helpen%3F

Configuratie

Kies de toepassing om met mailto-locaties te behandelen in module Systeeminstellingen ToepassingenStandaard toepassingen in de categorie Personalisatie.