Module voor netwerkinformatie

Netwerk-interfaces-informatiemodule

Deze pagina toont informatie over de netwerk-interfaces die in uw computer zijn geïnstalleerd.

Opmerking

De hoeveelheid informatie die wordt getoond is systeem-afhankelijk. Op sommige systemen kan deze informatie nog niet worden getoond.

U kunt geen instellingen op deze pagina wijzigen.

Samba-status-informatiemodule

De Samba en NFS statusmonitor is een grafische schil voor de toepassingen smbstatus en showmount. Smbstatus rapporteert de status van de huidige Samba-verbindingen en is onderdeel van de Samba-hulpmiddelen die het SMB (Server Message Block)-protocol implementeert, ook wel NetBIOS- of LanManager-protocol genoemd.

Dit protocol kan worden gebruikt om printers en/of schijven te delen over een netwerk met ondermeer de verschillende smaken van Microsoft® Windows®.

showmount is onderdeel van het NFS-softwarepakket. NFS staat voor Network File System en is de traditionele UNIX®-manier om mappen over het netwerk te delen. In dit geval wordt de uitvoer van het commando showmount -een lokale host geanalyseerd. Op sommige systemen zit showmount in /usr/sbin (deze map bevindt zich meestal alleen in het pad van root). Controleer daarom of showmount zich in uw omgevingsvariabele PATH bevindt.

Exports

Op dit tabblad kunt u een grote lijst zien met huidige actieve verbindingen met Samba-netwerkbronnen en de NFS-exports van uw computer. De eerste kolom toont of de verbinding een Samba (SMB)-netwerkbron of een NFS-export is. De tweede kolom bevat de naam van de gedeelde netwerkbron of export. De derde kolom bevat de naam de host die deze netwerkbron benadert. De overige kolommen hebben alleen betrekking op Samba-netwerkbronnen.

De vierde kolom bevat de gebruikers-id van de gebruiker die deze gedeelde netwerkbron benadert. Merk op dat deze niet gelijk hoeft te zijn aan de UNIX® gebruikers-id van deze gebruiker. Het zelfde geldt voor de volgende kolom die het groeps-id van de gebruiker weergeeft.

Elke verbinding die naar een van uw gedeelde netwerkbronnen wordt gemaakt wordt behandeld door een enkel proces (smbd). De volgende kolom toont het proces-id (pid) van dit smbd-proces. Als u dit proces beëindigt zal de verbinding van die gebruiker worden verbroken. Als de gebruiker onder Windows® werkt zal zodra een proces wordt beëindigd er meteen een nieuw proces worden aangemaakt zodat hij/zij er weinig van zal merken.

De laatste kolom toont hoeveel bestanden deze gebruiker op dit moment open heeft staan. Hier kunt u alleen zien hoeveel bestanden hij er nu open heeft, niet hoeveel bestanden hij heeft gekopieerd of al eerder heet geopend, etc..

Geïmporteerden

Hier kunt u zien welke Samba- en NFS-bronnen van andere hosts in uw bestandssysteem zijn aangekoppeld. De eerste kolom toont of het een Samba- of NFS-bron betreft, de tweede kolom toont de naam van de gedeelde netwerkbronnen en de derde kolom toont waar deze is aangekoppeld (mount).

De aangekoppelde NFS-bronnen horen onder Linux® zichtbaar te zijn (dit is getest), maar ook onder Solaris™ (dit is niet getest).

Log

Dit tabblad presenteert op elegante wijze de inhoud van uw lokale Samba-logbestand. Als u deze pagina opent zal de lijst leeg zijn. Klik op de knop Bijwerken om het Samba-logbestand in te lezen en de resultaten te laten weergeven. Controleer of het Samba-logbestand zich op uw systeem ook echt op de locatie bevindt die u in het tekstveld heeft opgegeven. Als het zich ergens anders bevindt, verbeter het dan. Nadat u de bestandsnaam heeft gewijzigd drukt u nogmaals op de Bijwerken-knop.

Samba logt zijn activiteiten aan de hand van een logniveau (zie het bestand smb.conf). Bij loglevel = 1, zal Samba alleen een ingang in het logbestand schrijven wanneer iemand een verbinding met uw host maakt en wanneer deze verbinding wordt verbroken. Bij loglevel = 2, zal Samba tevens een ingang naar het logbestand schrijven wanneer iemand een bestand opent of weer sluit. Een hoger logniveau levert nog meer informatie in het logbestand op.

Als u geïnteresseerd bent in wie uw machine benadert en welke bestanden er worden gebruikt, zet dan het logniveau op 2 en maak regelmatig een nieuw Samba-logbestand aan om te voorkomen dat uw logbestand te groot wordt. Hiervoor kunt u het beste een cron-taak aanmaken die een keer per week het huidige Samba-logbestand verplaatst naar een andere map of via e-mail naar u toe stuurt. Anders kan uw Samba-logbestand zeer groot worden.

Met de vier keuzevakjes onder de grote lijst kunt u bepalen welke gebeurtenissen er in het lijstveld zullen worden weergeven. Klik op de knop Bijwerken om het resultaat te bekijken. Bij een te laag logniveau van uw Samba kan het voorkomen dat u niet alle informatie te zien krijgt.

Door op de kolomtitelbalk te klikken kunt u de lijst sorteren op deze kolom in op- of aflopende volgorde.

Statistieken

Op dit tabblad kunt u de inhoud van het derde tabblad filteren op bepaalde inhoud.

Stel dat het Gebeurtenis- veld (niet degene in de lijst) is ingesteld op Verbindingen,Dienst/Bestand is ingesteld op *,Host/Gebruiker op *, Extra dienstinformatie tonen is gedeactiveerd en Extra hostinformatie tonen is ook gedeactiveerd.

Als u nu op Bijwerken klikt, dan zult u zien hoe vaak een verbinding was geopend op de netwerkbron * (dus op elke gedeelde netwerkbron) van host * (elke host). Nu activeert u Extra hostinformatie tonen en daarna nogmaals op de knop Bijwerken. Nu zult u zien dat voor elke host die aan het jokerteken * voldoet zien hoeveel verbindingen er door die host zijn geopend.

Druk nu op de knop Resultaten wissen.

Zet nu het Gebeurtenis-veld op Bestandstoegang selecteer Extra dienstinformatie tonen. Druk nogmaals op de knop Bijwerken

Nu zult u zien hoe vaak elk bestand is benaderd. Als u Extra hostinformatie tonen ook selecteert zult u zien hoe vaak elke gebruiker elk bestand heeft geopend.

In de invoervelden Dienst/Bestand en Host/Gebruiker kunt u de jokertekens * en ? op dezelfde manier gebruiken als op de commandoregel. Reguliere expressies worden echter niet ondersteund.

Door op een kolomtitelbalk te klikken kunt u de lijst sorteren op deze kolom. Op diemanier kunt u zien welk bestand het vaakst werd geopend, welke gebruiker de meeste bestanden heeft geopend, enzovoort.

Auteurssectie

Module copyright 2000: Michael Glauche en Alexander Neundorf

Oorspronkelijk geschreven door: Michael Glauche

Op dit moment onderhouden door: Alexander Neundorf

Met dank aan:

  • Conversie naar een KControl-applet:

    Matthias Hölzer-Klüpfel

  • Gebruik van K3Process in plaats van popen en meerdere fout-controles:

    David Faure

  • Conversie naar een kcmodule, tabbladen 2,3 en 4 toegevoegd, fout verholpen:

    Alexander Neundorf

Documentatie copyright 2000 Alexander Neundorf

Documentatie vertaalt naar docbook door Mike McBride

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Niels Reedijk.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Rinse de Vries.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf.