Het handboek van KImageMapEditor

Jan Schäfer

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening 3.9.0 (KDE
4.7) (2011-08-22)

KImageMapEditor is een HTML imagemap-editor door KDE.