Het handboek van Kile

Jonathan Pechta

Federico Zenith

Holger Danielsson

Thomas Braun

Michel Ludwig

Felix Mauch

Vertaler/Nalezer: Claire Lotion
Vertaler/Nalezer: Tom Albers
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening 2.1 (2011-05-22)

Kile is een programma waarmee u bronbestanden van TEX en LATEX kunt maken.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
Vereisten
Beoogd publiek
2. Inleiding
Basisfeiten
Over Kile
Kile en de Kate tekstbewerkercomponent
Wat is LATEX?
Hoe spreek je het uit? Waarom die rare typografie?
LATEX 101
De belangrijkste kenmerken van Kile
Snelstart-assistent
Voorgedefinieerde sjablonen
Accentuering van de syntaxis
Automatische aanvulling van omgevingen
Het element spring naar structuur
Terugzoeken (Inverse search)
Vooruit zoeken (Forward Search)
De werkbalk
3. Snelstart
Een document in LATEX schrijven voor beginners
Omgevingen
Kile gebruiken
DVI-bestanden
Een DVI-bestand bekijken
Een DVI-bestand afdrukken
DVI-bestanden converteren
Vooruit zoeken tussen Kile en Okular
Terugzoeken tussen Kile en Okular
Fouten verhelpen
4. Een nieuw document beginnen
Sjablonen
Een nieuw sjabloon maken
Automatische vervangingen configureren
Een sjabloon maken vanuit de assistent
Een sjabloon van een bestand maken
Een sjabloon verwijderen
5. LATEX-documenten bewerken
De LATEX-referentie
Bewegingen met de cursor
Blokhaakjes
Markeren
Opsommingstekens
Selecteren
LATEX commando's selecteren
Verwijderen
Omgeving
TEX-groep
Dubbele aanhalingstekens
Intelligente nieuwe regel
Intelligente tabulator:
6. Code-aanvulling
Automatisch aanvullen van omgeving
LATEX-commando's:
Omgevingen
Afkortingen
Afkortingen
Modussen voor automatisch aanvullen
LATEX-commando's:
Document-woorden
Uw eigen aanvulbestanden maken
7. Assistenten en dialogen
Snelstart-assistent
Afbeeldingen opnemen
Arrays en tabstops
Zwevende elementen invoegen
Wiskundige omgevingen invoegen
PostScript® hulpmiddelen
PDF-hulpprogramma's
Herindelingen
Eigenschappen
Toegangsrechten
Statistieken van het document
8. Speciale elementen (tags) in LATEX
Gebruiken van de elementenbibliotheek van LATEX
Bibitems gebruiken
9. Menu door de gebruiker in te stellen
Configuratie
Assistent
Plaatshouders
Tekst invoegen
Bestandsinhoud invoegen
Een programma uitvoeren
Parameter
Bestanden met menudefinitie
10. De hulpmiddelen voor bouwen
Compileren, converteren en bekijken
BibTEX
MetaPost en Asymptote
PDFLATEX
LATEX naar webpagina
Parameters via de commandoregel doorgeven
Snelvoorbeeld
Selectiemodus
Omgevingmodus
Subdocument-modus
Mathgroup-modus
Snelvoorbeeld in onderste balk
Formaten voor grafische bestanden
LATEX en PDFLATEX
Grafische conversie
Gebruik het juiste bestand voor de juiste afbeelding
EPS-grafische bestanden
LATEX en EPS Graphics
De PostScript® manier van Kile
De PostScript® manier en bitmap-illustraties
PDFLATEX en EPS-illustraties
Hoofddocument
Afhandelen van fouten
De modus Bestanden observeren
11. Door de LATEX broncode navigeren
De weergave Structuur gebruiken
Het contextmenu gebruiken
De weergave Structuur actualiseren
Bladwijzers
12. Projecten
Werken met projecten
Een project aanmaken
De weergave Bestanden en projecten
Bestanden toevoegen en verwijderen
Uw project archiveren
Projectopties
Een project sluiten
13. Documentcodering
Het ucs-pakket
XeLaTeX
CJK-ondersteuning
Probleemoplossing voor CJK
Hoe voer ik CJK in in Unicode?
14. Scripting
Scripting in Kile gebruiken
Een script uitvoeren
API-referentie
Globale functies
Het prototype van cursor
Het prototype Bereik
De API voor weergave
De API van Document
De API van Kile
Voorbeelden
Voorbeeld 1: vervang omgevingsnaam
Voorbeeld 2: vervang een LATEX lettertypecommando
Voorbeeld 3: zet iets om geselecteerde tekst
15. Help
Hulpdocumenten
Contextgevoelige documentatie
Naar trefwoorden zoeken
Gebruikergedefinieerde hulp
16. Dankbetuiging en licentie