Hoofdstuk 2. Hoe te spelen

Doel:

Het doel van het spel is een groter deel van het bord te beheersen dan de tegenstander. Een steen, of een groep stenen, wordt geslagen en van het bord verwijderd als er geen lege aansluitende kruispunten zijn, en dit komt doordat ze geheel omgeven zijn door stenen van de andere kleur.

Een spelletje starten

Bij het begin van Kigo zijn er twee mogelijkheden om het wondermooie spel Go te spelen: een nieuw spel beginnen of verder gaan met een vorig spel.

Een nieuw spel beginnen

Bij het starten van Kigo ziet u een scherm zoals in het schermbeeld hieronder weergegeven. Hierin kunt u de namen van de beide spelers opgeven, en de grootte van het bord. U kunt ook instellen dat één of beide spelers door de computer worden gespeeld. Als u tegen de computer wilt spelen, kunt u ook de speelsterkte ervan instellen. Het spel kan worden gestart door ofwel menu-item SpelNieuw te kiezen en te klikken op de knop Spel starten in het vastzetwidget Spelopzet of door eenvoudig de toets S in te drukken.

Nieuw scherm voor het spel

Een ingelezen spel instellen

Als u een eerder begonnen spel wilt voortzetten kunt u het menu-item SpelLaden... (zie het schermbeeld van het menu hierboven) kiezen. Er verschijnt dan een bestandenkiezer, waarin u het gewenste bestand kunt kiezen waarin het gewenste opgeslagen spel zich bevindt.

U ziet nu een scherm dat er uitziet als in het schermbeeld hieronder. Indien u niet verder wilt gaan na de laatste zet, kunt u net zo veel zetten teruggaan als u wenst. U ziet het bord met elke zet terug veranderen. In het instelscherm ziet u ook heel wat bijkomende informatie over het opgeslagen spel.

Druk nu op Spel starten om verder te gaan.

Scherm ingelezen spel

Er is ook een optie voor het downloaden vanaf het internet van eerder gespeelde Go-spellen, of spellen die door andere gebruikers zijn opgestuurd. Klik op menu-item Meer spellen verkrijgen.... U krijgt een dialoog waarmee u kunt kiezen welke inhoud te downloaden

Schermbeeld Nieuwe spellen ophalen