Bijlage A. Meewerken

Vrije software

Kig is vrije software. Dat betekent dat de broncode vrij beschikbaar is op het internet, waarbij iedereen die kan gebruiken, bekijken, aanpassen en verspreiden.