Hoofdstuk 3. Uw weg vinden

Een visueel woordenboek

Claus Christensen

T.C. Hollingsworth

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf

De KDE Plasma Workspaces™ bevatten vele verschillende grafische elementen voor de gebruikersinterface, algemeen bekend als widgets. Dit handboek zal hun namen en functies bij u introduceren.

Het grote plaatje

Vensters

Dit is het venster van KWrite, een tekstbewerker. Klik op een gedeelte van het venster om er meer over te leren.

 1. Het Venstermenu

 2. De Titelbalk

 3. Knoppen om het venster te minimaliseren, maximaliseren of te sluiten

 4. De Menubalk

 5. De Werkbalk

 6. Een zeer goot Tekstvak dat fungeert als het Centrale widget van dit programma

 7. Een verticale Schuifbalk (er is ook een horizontale schuifbalk onder het tekstvak)

 8. De statusbalk

Dit is het andere venster, dat van bestandsbeheerder Dolphin. Klik op een gedeelte van het venster om er meer over te leren.

 1. Een paneel dat een lijst met plaatsen op het computersysteem bevat

 2. Een Broodkruimel van het pad van de getoonde map

 3. Het Pictogram van een map

 4. Het Pictogram van een bestand

 5. Een geaccentueerd Pictogram

 6. Een Contextmenu met acties die uitgevoerd kunnen worden op een bestand

 7. Een Schuifregelaar die de grootte van de getoonde Pictogrammen kan wijzigen

 8. Meer Panelen

Elementen van Grafisch gebruikersinterface (GUI)

Deze schermafdruk, uit het paneel Systeeminstellingen Formats, toont enige GUI elementen. Klik op een gedeelte van het venster om er meer over te leren.

 1. Een Lijst met pictogrammen (het tweede item is geselecteerd)

 2. Een geopend Afrolvak

 3. Een item in het Afrolvak dat is geselecteerd

 4. Nog meer Knoppen

Deze schermafdruk, uit het paneel Systeeminstellingen aangepaste sneltoetsen, toont nog meer GUI elementen.

 1. Een Boomstructuurweergave

 2. Een Keuzevakje dat is geselecteerd

 3. Een paar Draaivakken

 4. Een Menuknop

Deze schermafdruk, uit het paneel Systeeminstellingen Standaard toepassingen, toont nog meer GUI elementen. Klik op een gedeelte van het venster om er meer over te leren.

 1. Een Lijstvak

 2. Een paar Keuzerondjes

 3. Een Tekstvak

Tenslotte, dit schermafdruk, uit het paneel Systeeminstellingen Kleuren, toont vijf Tabbladen

De widgets

NaamBeschrijvingSchermafdruk
Centrale WidgetHet hoofdvenster van de actieve toepassing. Dit kan het document dat u aan het bewerken bent in een tekstbewerker of het bord van een spel zoals schaken.
KnopHierop kan geklikt met de linkermuisknop worden om een actie uit te voeren.
BroodkruimelToont het pad in een hiërarchisch systeem, zoals een bestandssysteem. Klik op een onderdeel van het pad om omhoog te gaan in de boom naar die locatie. Klik on de pijl rechts van het onderdeel van het pad om naar een ander, lager element van dat pad te gaan.
KeuzevakjeHierop kan geklikt worden om items te selecteren of de selectie ongedaan te maken. Ze worden typisch gebruikt in een lijst met verschillende selecties. Geselecteerde items tonen typisch een afvinkteken, terwijl niet geselecteerde items een leeg vakje tonen.
KleurenkiezerDit stelt u in staat om een kleur te kiezen voor verschillende doelen, zoals het wijzigen van de kleur van de tekst. Voor meer informatie, zie de paragraaf met de naam “Kleuren kiezen”.
KeuzelijstEen combinatie van een Afrolvak en een Tekstvak. U kunt een optie uit de lijst selecteren of in het tekstvak typen. Sommige keuzelijsten kunnen automatisch invoer voor u aanvullen of de lijst met keuzes bieden waaruit u kunt kiezen en die overeenkomen met wat u hebt ingevoerd.
ContextmenuVeel elementen in het gebruikersinterface van KDE Workspace en Applications bevatten een contextmenu, dat geopend kan worden door op iets met de rechtermuisknop te klikken. Dit menu bevat opties en acties die gewoonlijk het element van de gebruikersinterface beïnvloedt waarop rechts was geklikt.
DialoogvensterEen klein venster dat verschijnt boven een groter venster van een toepassing. Het kan onder anderen, een bericht, waarschuwing of instellingenpaneel bevatten.
AfrolvakDit biedt een lijst met items, waaruit u er een kunt kiezen.
PictogramEen grafische voorstelling van iets, zoals een bestand of actie. Ze bevatten typisch, maar niet altijd, ook een tekst, ofwel onder of rechts van het pictogram.
Lijst met pictogrammenDit biedt een lijst met items voorgesteld door een Pictogram en een beschrijving. Het wordt typisch gebruikt in het linker paneel van instellingenpanelen voor het selecteren uit verschillende typen categorieën voor instellingen.
LijstvakDit is een lijst met items die u typisch in staat stelt uit meerdere items te kiezen. Om een groep van naast elkaar staande items te selecteren, drukt u op de Shift-toets en klikt u op het eerste en het laatste item. Om meerdere items te selecteren die niet naast elkaar staan, drukt u de Ctrl-toets in en selecteert u de gewenste items.
MenuEen lijst met selecties, die gewoonlijk een actie uitvoeren, een optie instellen of een venster openen. Deze kunnen geopend worden vanuit menubalken of menuknoppen.
MenubalkDeze bevinden zich bovenaan bijna elk venster en bieden toegang tot alle functies van de actieve toepassing. Voor meer informatie, zie de paragraaf met de naam “Algemene menu's”.
MenuknopEen speciaal type knop die een menu opent.
Paneel of Zijbalk of HulpmiddelenweergaveDeze bevinden zich aan de zijkant of onderkant van het centrale widget en stellen u in staat om veel verschillende taken in een toepassing uit te voeren. Een tekstbewerker kan een lijst met geopende documents tonen, terwijl een wordprocessor u een illustratie kan laten kiezen.
VoortgangsbalkEen kleine balk die aangeeft dat een lange bewerking wordt uitgevoerd. De balk kan aangeven hoeveel van de bewerking al gedaan is of het kan eenvoudig heen en weer bewegen om aan te geven dat de bewerking nog loopt.
Radio ButtonDeze worden gebruikt in een lijst met opties en staat slechts toe één van de opties in de lijst te selecteren.
SchuifbalkStelt u in staat door een document te navigeren.
SchuifregelaarStelt u in staat om een numerieke waarde te selecteren door een kleine balk ofwel horizontaal of verticaal langs een lijn te verplaatsen.
DraaiveldDit stelt u in staat een numerieke waarde te selecteren, ofwel door de omhoog of omlaag wijzende pijltjes rechts van het vak te gebruiken om de waarde respectievelijk te verhogen of te verlagen of door de waarde in het tekstvak in te voeren.
StatusbalkDeze bevinden zich onderaan vele toepassingen en tonen informatie over wat de toepassing aan het doen is. Een webbrowser kan bijvoorbeeld de voortgang van het laden van een webpagina aangeven, terwijl een wordprocessor het huidige aantal woorden kan tonen.
TabbladDeze verschijnen bovenaan een gebied van een venster en staan toe dat het gebied van het venster wordt gewijzigd naar een variëteit van verschillende selecties.
TekstgebiedBiedt de mogelijkheid een grote hoeveelheid tekst in te voeren, typisch meerdere regels of alinea's. Anders dan in een Tekstvak, heeft het indrukken van Enter gewoonlijk als resultaat het invoeren van het teken voor einde van een regel.
TekstvakTekstinvoer van een enkele regel, die toestaat een kleine hoeveelheid tekst in te voeren. Drukken op Enter heeft gewoonlijk dezelfde actie tot gevolg als het klikken op de knop OK.
TitelbalkDeze bevindt zich bovenaan elk venster. Het bevat de naam van de toepassing en gewoonlijk informatie over wat de toepassing aan het doen is, zoals de titel van de webpagina die wordt bekeken in een webbrowser of de bestandsnaam van een geopend document in een wordprocessor.
WerkbalkDeze bevinden zich bijna bovenaan vele toepassingen, typisch direct onder de menubalk. Ze bieden toegang tot vele gemeenschappelijke functies van de actieve toepassing, zoals Opslaan of Afdrukken.
BoomstructuurweergaveEen boomstructuurweergave stelt u in staat om te kiezen uit een hiërarchische lijst met opties. Een sectie of categorie van de boomstructuurweergave kan zijn ingevouwen, in welk geval er geen opties onder zullen verschijnen en het pijltje links van de titel naar rechts zal wijzen, naar de titel. Het kan ook uitgevouwen worden, in welk geval er verschillende opties onder zullen worden getoond en het pijltje links van de titel omlaag zal wijzen, naar de opties. Om een gedeelte van de boomstructuurweergave uit te vouwen, klik dan op het pijltje links van de titel van de sectie die u wilt uitvouwen, dubbelklik op de titel of selecteer de titel met de pijltjestoetsen van uw toetsenbord en druk op de toets Enter of +. Om een gedeelte van de boomstructuurweergave te verkleinen, kunt u ook klikken op het pijltje, dubbelklikken op de titel of de toets Enter of -.