Wat wordt er opgeslagen door KHangMan en waar

Wanneer u een nieuwe taal ophaalt via het pictogram Nieuwe taalbestanden downloaden, zullen de gegevens in de nieuwe taal worden opgeslagen in $XDG_DATA_HOME/share/apps/kvtml/ in een map die de naam van de taalcode heeft. De beschikbare namen van taalmappen worden ook opgeslagen in het instellingenbestand van KHangMan in $XDG_DATA_HOME/share/config/khangmanrc.

De naam van de provider (dus het adres van de website waar de nieuwe talen moeten worden opgehaald) wordt opgeslagen in $XDG_DATA_HOME/share/apps/khangman/khangmanrc.

De Engelse taal (standaard) en de taal van de gebruiker vanuit zijn of haar i18n-pakket(ten) (indien beschikbaar) worden opgeslagen in $XDG_DATA_HOME/share/apps/kvtml.

In het instellingenbestand, dat voor iedere gebruiker wordt opgeslagen in $XDG_DATA_HOME/share/config/khangmanrc, worden alle instellingen van het spel opgeslagen, zoals de achtergrond, het niveau waarop u speelt, maar ook de bestanden die via de dialoog Vers van de pers! zijn gedownload.