Hoofdstuk 4. Ontwikkelaarsgids voor KHangMan

Hoe kunt u woorden in een nieuwe taal vertalen voor het spel

Gaarne de procedure volgen en stuur dan de bestanden met tar ingepakt en met gzip gecomprimeerd naar kde-edu e-maillijst.

Kijk eens in KHangMan in de werkbalk bovenaan om te zien of uw taal al beschikbaar is. Zo ja, dan kunt u controleren of het tips bevat.

De standaard lijsten met woorden zijn opgeslagen in 4 verschillende bestanden, een voor elk niveau. De bestanden bevinden zich in /khangman/data/taal_code. Het bestand easy.txt is voor niveau eenvoudig, medium.txt is voor niveau middel, animals.txt is voor niveau dieren en hard.txt is voor niveau moeilijk.

Engels is de standaard en dus de enige taal die met KHangMan wordt geleverd. Alle gegevens van andere talen data worden in de overeenkomstige kde-l10n module gestopt.

 1. De bestanden gebruiken de kvtml-opmaak. De tag <tekst> is voor het woord, en tag <toelichting> is voor de tip, deze zijn binnen een tag <entry>. Probeer de tip af te stemmen op de moeilijkheidsgraad van het niveau. Het niveau Eenvoudig heeft een gemakkelijke tip nodig, terwijl niveau Moeilijk de definitie uit het woordenboek nodig heeft. Gebruik geen woorden uit dezelfde familie in de tip, anders geeft u het woord te gemakkelijk weg!

  Opmerking, u dient de UTF-8 codering te gebruiken bij het bewerken van de bestanden. Als uw editor dit niet ondersteunt, gebruik dan KWrite of Kate. Bij het openen van een bestand kunt u utf-8 kiezen in het combinatieveld bovenaan de dialoog bestanden openen.

  Hier is een voorbeeld van een kvtml-bestand:

  
  <?xml version="1.0"?> 
  <DOCTYPE kvtml PUBLIC "kvtml2.dtd"
  "https://edu.kde.org/kvtml/kvtml2.dtd"> 
  <kvtml version="2.0"> 
  <information>
    <generator>converter</generator>
    <title>Animals</title><!--Translate tag content-->
    <comment>Dieren van overal op de
  planeet</comment><!--Translate tag content-->
   </information>
   <identifiers>
    <identifier id="0" >
     <locale>en</locale>
    </identifier>
   </identifiers>
  ...
  <entry id="0" >
     <inactive>false</inactive>
     <inquery>false</inquery>
     <translation id="0" >
      <text>beer</text><!--Translate all text tags
  content-->
      <comment>Groot zwaar dier met dikke
  vacht</comment><!--Translate all comment tags content-->
     </translation>
    </entry>
  ...
  </kvtml>
  
 2. Aan het begin van het bestand, zou u de inhoud van de tags <titel> en de <toelichting> die in de tag <informatie> zich bevinden. De titel is er een die zal verschijnen in het menu Niveau van het spel (waar de gebruiker het bestand kiest om mee te spelen).

 3. Zet daarna in de <identifier>-tag, uw taalcode in plaats van "en" in de <locale>-tag.

  U moet niet de bestandsnaam zelf vertalen omdat deze nooit speciale tekens mogen bevatten. Dus gaarne uw bestand opslaan met dezelfde Engelse bestandsnaam.

 4. Bewerk de kvtml-bestanden met een tekstbewerker (het is gemakkelijker als u XML-syntax-accentuering gebruikt) en vervang elk woord in de <text>-tag door een vertaald woord en elke tip in een <comment>-tag door een vertaalde tip. Het is niet echt belangrijk dat de exacte betekenis wordt bewaard, maar probeer de lengte en moeilijkheidsgraad ruwweg hetzelfde te houden.

  U kunt woorden met een spatie of - erin gebruiken, in dat geval zal de spatie of de - worden getoond in plaats van de _. Neem contact met kde-edu e-maillijst op als er iets speciaals gerelateerd is aan uw taal zodat ik dat kan aanpassen in de code (speciaal de speciale tekens en die met accenten).

 5. U kunt de woorden gewoon vertalen, maar u kunt ze ook als richtlijn gebruiken en ze aanpassen aan het niveau. Bovendien kunt u nieuwe woorden toevoegen. Bijvoorbeeld het woord tafel is in het Nederlands vrij eenvoudig, maar in een andere taal kan het best een veel langer of complexer woord zijn, zodat het beter in niveau Middel past. Wees dus vrij in het aanpassen van de bestanden. Het aantal woorden is niet zo belangrijk, u kunt er meer toevoegen als u dat wilt.

  Onthoud dat alle woorden zelfstandige woorden dienen te zijn.

 6. U kunt dan uw bestanden in l10n-kf5/<lang_code>/data/kdeedu/kdeedu/kdeedu-data te bevestigen (commit). Vergeet ook niet om het bestand CMakeLists.txt bij te werken. Neem contact op met kde-edu e-maillijst als u verdere informatie nodig hebt. Wanneer u de bestanden zend, vergeet dan niet om speciale tekens aan te geven die in uw taal worden gebruikt (stop ze in een tekstbestand, een per regel en voeg dit bestand toe aan de tarball) en meldt elke specifieke afwijking.

  Geen bestanden vastleggen (commit) in een BRANCH omdat het het spel kan breken.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.