Spellen en niveaus reorganiseren

Een niveau verplaatsen

U kunt Niveau verplaatsen uit het menu Bewerken gebruiken om de niveaus in een spel opnieuw te sorteren of te nummeren of om een niveau van een spel naar een ander spel te verplaatsen. Niveau verplaatsen is een tweedelige handeling. Eerst moet u een niveau laden door het te selecteren, vervolgens verschijnt de dialoog Spel selecteren als u Niveau verplaatsen kiest en kunt u hier het nieuwe niveaunummer en/of spel kiezen.

Verplaatsingen laten geen gaten achter in de nummervolgorde van niveaus in een spel. Als u bijvoorbeeld niveau 10 van spel A naar niveau 3 van spel B verplaatst, worden de niveaus 11 en hoger in spel A een nummer omlaag verplaatst om het gat te dichten, en niveaus 3 en hoger in spel B een nummer omhoog verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwkomer.

Een niveau verwijderen

U kunt menu-item BewerkenNiveau verwijderen... gebruiken om een ongewenst niveau te verwijderen. De andere niveaus worden opnieuw genummerd om het gat in de volgorde te dichten.