Het menu Spel

SpelNieuw spel... (Ctrl+N)

Toont de dialoog Spel selecteren (zie De dialoog Spel selecteren gebruiken), waar u een spel en een niveau in dat spel kiest. In het begin is het het gemakkelijkst om op niveau 1 te beginnen, omdat de niveaus ongeveer gerangschikt zijn in volgorde van moeilijkheid. Ook is het het beste daar te beginnen als u voor een hoge score gaat.

SpelOpgeslagen spel laden... (Ctrl+O)

Toont een tabel met eerder opgeslagen spellen, gesorteerd met de nieuwste eerst. Elke regel geeft spel, niveau, aantal levens, score, dag van de week en datum en tijd aan. Als u een regel selecteert en op de knop OK klikt, start het spel aan het begin van dat niveau, met het aantal levens en de score zoals u ze opgeslagen hebt.

SpelVolgende niveau spelen (Y)

Laadt het volgende niveau in het huidige spel, klaar o te spelen en zonder enige verdere dialoog. U kunt dit gebruiken om snel door de niveaus van een spel te bladeren.

SpelSpel opslaan... (S)

Slaat huidige spel, niveau, levens en score op. Deze optie slaat de positie en score op zoals aan het begin van het huidige niveau. U kunt opslaan wanneer u midden in een niveau bent, maar KGoldrunner slaat de positie (en score) op zoals deze aan het begin van het niveau waren. U krijgt daar een waarschuwing over. Voordat u deze optie gebruikt zou u een pauzetoets moeten indrukken (P of Esc) om het spel te onderbreken om de muis te bewegen, maar het is veel eenvoudiger om de toets S als een sneltoets te gebruiken.

SpelBewerkingen opslaan... (Ctrl+S)

Deze optie is alleen ingeschakeld als u de spelbewerker gebruikt. De dialoog Spel selecteren verschijnt en u kunt een niveaunummer en spel kiezen om uw werk in op te slaan. Deze actie doet precies hetzelfde als het menu-item BewerkenWijzigingen opslaan en het pictogram schijf op de werkbalk.

SpelEen oplossing opslaan... (Shift+S)

Een oplossing voor een niveau in een bestand genaamd sol_prefix.txt in uw map voor gebruikersgegevens opslaan.

SpelPauze (P of Esc)

Stopt of herstart de spelactie.

SpelTopscores tonen... (Ctrl+H)

Toont een tabel van maximaal tien topscores voor het huidige spel. Elke regel toont de rang en naam van de speler, het bereikte niveau, de behaalde score, de dag van de week en de datum.

SpelHeld doden (Q)

Doodt de held als hij in een positie is waaruit hij niet kan ontsnappen.

SpelAfsluiten (Ctrl+Q)

Sluit KGoldrunner onmiddellijk af. Als er een spel bezig is, verdwijnt het voorgoed (tenzij u het zojuist opgeslagen had) en er wordt niet naar een topscore gekeken. Als u een niveau aan het bewerken was, krijgt u een kans om uw werk op te slaan.