Bewerken en uitproberen

Een niveau bewerken

Gebruik het menu-item BewerkenNiveau bewerken... om een bestaand niveau te bewerken of gebruik menu-item BewerkenNiveau aanmaken om een nieuw niveau te bewerken.

Als u een systeemniveau kiest, wordt u gewaarschuwd dat u het in een van uw eigen spellen moet opslaan. Anders is de standaard dat het niveau wordt opgeslagen waar het vandaan kwam, maar u kunt dat wijzigen.

Objecten in een niveau tekenen

De onderstaande afbeelding toont de werkbalk, die verschijnt als u eerst optie Niveau aanmaken kiest of optie Niveau bewerken... uit het menu Bewerken om zo van speel- naar bewerkingsmodus over te schakelen. De werkbalk verdwijnt weer als u teruggaat naar speelmodus. Merk ook op dat in bewerkmodus valse stenen en verborgen ladders zichtbaar worden in het speelveld.

De drie pictogrammen links op de werkbalk hebben dezelfde acties als de menu-opties Niveau aanmaken, Niveau bewerken en Wijzigingen opslaan. De andere elf pictogrammen zijn voor het bewerken en het tekenen van objecten in uw niveau.

Van links naar rechts zijn de ander elf pictogrammen Naam/Tip (gloeilamp), Uitvegen (achtergrond), Held, Vijand, Steen (graven kan), Beton (graven kan niet), Val ook bekend als valse steen of doorheenvalsteen), Ladder, H-ladder (verborgen ladder), Balk (of staaf) en Goudklompje. De illustraties, behalve voor de gloeilamp, worden gekopieerd uit het thema dat door KGoldrunner wordt gebruiikt.

Een niveau bewerken

Het pictogram Naam/Tip opent een dialoogvenster waarin u de naam en tip van uw niveau kunt aanmaken of wijzigen. Beide zijn optioneel, maar zijn essentieel voor oefenniveaus en het is gebruikelijk om ze bij zeer moeilijke niveaus, zoals Kampioenspellen (zie het spel Vengeance of Peter W > "De wraak van Peter W" op te geven).

Als u op een van de andere 10 pictogrammen klikt, wordt de muis een kwast waarmee u dat pictogram kunt tekenen. In eerste instantie is de kwast een steen.

U tekent door met de linkermuisknop op een veld te klikken waar u een enkel object wilt plaatsen of door de linkermuisknop vast te houden en de muis te slepen om een lijn of gebied op te vullen, zoals een lange ladder, een groot blok stenen of een betonnen vloer. Het plaatsen stopt als u de muis loslaat. Als u een vergissing maakt, kunt u de rechtermuisknop gebruiken om te wissen of het pictogram Wissen en daarmee tekenen.

Het heldpictogram werkt anders, omdat er maar één held kan zijn. Als u de held plaatst, verplaatst hij van zijn oude positie naar waar u de muisknop loslaat.

Uw werk opslaan

Als u klaar bent met tekenen, slaat u uw werk op met het pictogram schijfof de menu-items BewerkenBewerkingen opslaan of SpelBewerkingen opslaan.... U moet altijd in een eigen spel opslaan, niet in één van de systeemspellen.

Als u een niveau aan het maken bent, gebruikt u de dialoog Spel selecteren om er een spel en niveaunummer aan toe te wijzen. U gebruikt hetzelfde dialoogvenster als u een niveau aan het bewerken was, maar de standaard is om het op te slaan waar het vandaan kwam. U kunt het spel en niveau wijzigen om het effect van Opslaan als... te bereiken. Als u een systeemniveau aan het bewerken was moet u het als een kopie in één van uw eigen spellen opslaan.

Een niveaunaam en tip toevoegen

De variant van de dialoog Spel selecteren om op te slaan bevat een knop Niveaunaam of tip bewerken. U kunt deze gebruiken om de puntjes op de i te zetten voor uw niveau door een naam en tip toe te voegen. Beide zijn optioneel, maar essentieel voor oefeningsniveaus en het is gebruikelijk om ze bij zeer moeilijke niveaus op te geven (zie het spel De wraak van Peter W). Natuurlijk kunt u ook altijd het gloeilamp-pictogram gebruiken om een naam of tip toe te voegen of te wijzigen.

Een niveau uitproberen

Nadat u een bewerkt niveau hebt opgeslagen, kunt u het uitproberen met het menu-item SpelNieuw spel... of de overeenkomstige sneltoets. Standaard worden het spel en niveaunummer herinnerd en kunt u het niveau direct bereiken met maar een paar klikken. Als u dan nog wat meer wilt wijzigen, geldt hetzelfde als u weer het menu-item GameNiveau bewerken... gebruikt. Het is essentieel om elk niveau dat u maakt te testen, om na te gaan dat het mogelijk is het te voltooien en dat het niet te gemakkelijk is.