Het handboek van KGet

Gaurav Chaturvedi

Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening 2.95.0 (Applications 17.12) (2017-11-21)

KGet is een geavanceerde downloadbeheerder door KDE