Het handboek van KDiff3

developer: Michael Reeves
developer: Joachim Eibl
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
Vertaler: Ronald Stroethoff
herziening 1.08.70 (2019-02-22)

KDiff3 is een hulpmiddel om bestanden en mappen te vergelijken en samen te voegen dat

  • twee of drie tekstbestanden of mappen vergelijkt en samenvoegt,

  • de verschillen regel-voor-regel en teken-voor-teken(!) aangeeft,

  • een automatische samenvoegfunctie biedt,

  • een editor heeft voor het comfortabel oplossen van samenvoegconflicten,

  • netwerktransparantie biedt via KIO,

  • opties heeft voor het accentueren of verbergen van wijzigingen in witruimte of commentaar,

  • Unicode, UTF-8 en andere bestandscoderingen ondersteunt,

  • verschillen in regels afdrukt,

  • versiebeheersleutelwoorden ondersteunt en samenvoegen van geschiedenis.

Dit document beschrijft KDiff3 versie 1.9.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
Alweer een front-end voor diff?
Schermafdrukken en mogelijkheden
Meer mogelijkheden
Verschillen regel-voor-regel en teken-voor-teken tonen
Verschillen in witruimte in één oogopslag zien
Drievoudig verschil
Comfortabel samenvoegen van twee of meer invoerbestanden
En...
2. Vergelijken en samenvoegen van bestanden
Opdrachtregel-opties
2 bestanden vergelijken:
2 bestanden samenvoegen:
3 bestanden vergelijken:
3 bestanden samenvoegen:
Speciaal geval: bestanden met dezelfde naam
Opdrachtregel voor het vergelijken of samenvoegen van mappen:
Overige commandoregel-opties
Opdrachtregel-opties die genegeerd mogen worden
Het venster "Openen"
Invoer plakken en slepen
Bestanden vergelijken en de informatie in de invoervensters interpreteren
Inforegel
Kleuren
Samenvattingskolom
Overzichtskolom
Handmatig regels uitlijnen
Handmatig samenvoegen en opsplitsen van secties met verschillen
Samenvoegen en het editorvenster voor samenvoegingsuitvoer
De kolom Samenvatting
De huidige groep instellen en zichtposities van samenvoegen en verschillen synchroniseren
Kies invoer A, B of C voor het huidige conflict en bewerking
Kiezen van invoer A, B, of C voor alle conflicten
Automatisch samenvoegen van trefwoorden en geschiedenis (Log) uit versiebeheer
Navigatie en bewerken
Automatisch doorgaan
Selecteren, kopiëren en plakken
Opslaan
Tekenreeksen zoeken
Bezig met afdrukken
Opties
Lettertype
Kleuren
Editor-instellingen
Diff-instellingen
Instellingen samenvoegen
Samenvoegen van mappen
Regio- en taalinstellingen
Diverse
Sneltoetsen instellen
Preprocessor-opdrachten
De basis van sed
Voorbeelden van het gebruik van sed in KDiff3
Uitvoervolgorde van preprocessors
Waarschuwing
3. Mappen vergelijken en samenvoegen met KDiff3
Introductie tot mappen vergelijken en samenvoegen
Mappen vergelijken of samenvoegen
Twee mappen vergelijken/samenvoegen:
Drie mappen vergelijken/samenvoegen
Mapsamenvoeging zichtbare informatie
De kolom "Naam"
De kolommen A/B/C en het kleurenschema
De kolom "Operatie"
De statuskolom
Statistiekkolommen
Getoonde bestanden selecteren
Een mapsamenvoeging doen
Opties voor het vergelijken en samenvoegen van mappen
Andere mogelijkheden in het mappen-samenvoegenvenster
Splitsen / Volledig-scherm-modus
Een enkel bestand vergelijken of samenvoegen
Bestanden net verschillende namen vergelijken of samenvoegen
4. Diverse onderwerpen
Netwerktransparantie via KIO
KIO-slaves
Hoe URL-adressen te schrijven
Mogelijkheden van KIO-slaves
KDiff3 als een KPart gebruiken
KDiff3 gebruiken als een Git Diff en hulpmiddel voor samenvoegen
5. Vraag en antwoord
6. Dankbetuigingen en licentie