Blokapparaten

Mike McBride

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Tom Albers
herziening Applications 16.04 (2016-04-14)

Opslagapparaten

Het module venster toont de beschikbare apparaten en wat informatie over elk apparaat. Het geeft u ook de mogelijkheid om de mount punten te beheren en het mounten/unmounten van apparaten.

Normaalgesproken worden de volgende informatie eenheden getoond op dit tabblad:

  • een pictogram dat het opslag type weergeeft

  • apparaatnaam

  • type bestandssysteem

  • totale grootte

  • mountpunt

  • beschikbare schijfruimte

  • het percentage gebruikte ruimte als een nummer en een grafiek.

Met links klikken op de koptekst van een bepaalde kolom sorteert de apparaten volgens die variabele. Een tweede klik met links sorteert in de omgekeerde volgorde.

Met rechts klikken op een regel tovert een menu te voorschijn. Als dat apparaat nog niet is aangekoppeld dan is de optie Apparaat aankoppelen beschikbaar. Als het apparaat al is aangekoppeld dan zal het kunnen worden afgekoppeld door Afkoppelen te kiezen. Het selecteren van Openen in bestandsbeheerder opent een nieuw venster met een grafische weergave van dat apparaat.

De precieze mount en umount commando's, en hoe bestandsbeheer wordt geopend vanuit het context menu kan worden ingesteld vanuit de KDiskFree-toepassing.

Auteurssectie

Dit gedeelte is aangepast aan de kdf documentatie die is geschreven door Jonathan Singer

Aangepast voor KDE 2.0 door Mike McBride

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Niels Reedijk.

De vertaling werd nagelezen door Tom Albers.