Andere bestanden

Terwijl klassen en unit tests extra aandacht krijgen bij het genereren van code via sjablonen, kan u deze methode ook gebruiken bij andere vormen van bronbestanden. U kunt bijvoorbeeld ook een sjabloon gebruiken voor een CMake Find module of een .desktop-bestand. Dit kunt u doen door bij Vanuit een sjabloon maken... de gewenste categorie en sjabloon te selecteren. Als de geselecteerde categorie niet Klasse en niet Testis dan hoeft u alleen de licentie, de bij het sjabloon horende speciale opties en de locaties voor de uitvoerbestanden in te voeren. Net zoals bij de klasses en tests zullen na het sluiten van de assistent de nieuwe bestanden worden gecreëerd en vervolgens geopend in de editor.