Hoofdstuk 5. Projecten bouwen (compileren) met aangepaste Makefiles

Veel projecten beschrijven hoe bronbestanden gecompileerd moeten worden (en welke bestanden opnieuw gecompileerd moeten worden nadat een bronbestand of een headerbestand is gewijzigd) door gebruik van Makefiles die worden interpreteert door het programma make (lees bijvoorbeeld GNU make). Voor simpele projecten is het meestal erg makkelijk om een dergelijk bestand handmatig op te zetten. Grotere projecten hebben vaak hun Makefiles geïntegreerd met de GNU autotools (autoconf, autoheader, automake). In deze sectie nemen we aan dat u een Makefile voor uw project heeft en u wilt KDevelop instrueren hoe ermee om te gaan.

Opmerking

KDevelop 4.x heeft geen kennis over GNU autotools op het moment dat deze sectie is geschreven. Als uw project deze gebruikt dan moet u op de commandoregel de volgende opdracht gebruiken ./configure of een van de andere van toepassing zijnde opdrachten. Als u dit vanuit KDevelop wilt doen dan moet u het Konsole openen (voeg het indien nodig toe aan de vensterrand via het menu VensterWeergave van hulpmiddelen) van waaruit u de opdracht ./configure op de commandoregel kunt geven.

De eerste stap is het instellen van KDevelop voor de targets in uw Makefiles. Er zijn twee manieren om dat te doen: individuele Makefile targets selecteren, of een set targets selecteren die u vaak wilt compileren. bij beide benaderingen opent u het venster Projecten door te klikken op de knop Projecten langs de rand van het hoofdvenster van KDevelop (als de knop niet aanwezig is, lees dan hierboven hoe u de knop kunt toevoegen). Het venster Projecten heeft twee gedeelten: de bovenste helft — getiteld Projecten — geeft een lijst met al uw projecten waarvan u de onderliggende mappen kunt uitvouwen. De onderste helft — getiteld Sequentie bouwen — geeft een lijst met gedeeltes van projecten die gebouwd worden als u het menu item ProjectSelectie bouwen selecteert of F8; toetst; we zullen hierop later terug komen.

Individuele Makefile targets bouwen

Klap in de bovenste helft van het projectvenster bij een project de mapstructuur uit, bijvoorbeeld van een project waarvan u een Makefile target wilt bouwen. Hierdoor krijgt u pictogrammen te zien voor (i) mappen in het project, (ii) bestanden op het hoogste niveau van dit project, (iii) Makefile targets dieKDevelop kan vinden. Deze categorieën ziet u rechts in het venster. Merk op dat KDevelop in bepaalde mate de Makefile syntax begrijpt en kan daarom targets laten zien die in deze Makefile zijn gedefinieerd(maar dit begrip schiet tekort als de targets samengesteld of indirect zijn).

Om een van de hier opgenoemde targets te bouwen, selecteert u het eerst met de rechtermuisknop om vervolgens Bouwen te selecteren. Als u dit bijvoorbeeld doet met het target clean dan wordt gewoon make clean uitgevoerd. U kunt dit volgen in het subvenster Bouwen dat zich opent, u kunt dan de commando's en de resultaten daarvan zien. (dit venster hoort bij het hulpmiddel Bouwen, u kunt daarom dit venster sluiten en later weer heropenen met de knop bouwen linksonder het hoofdvenster. U kunt het aan de onderkant van de afbeelding zien).