Hoofdstuk 3. Filelight gebruiken

Filelight opstarten

Filelight kan worden opgestart vanuit de programmastarter of vanaf de commandoregel

Vanaf de programmastarter

Open het programmamenu en verplaats uw cursor in het menu naar het menu naar het menu-item Programma's. Kies Filelight.

Vanaf de commandoregel

U kunt Filelight starten door de naam op de commandoregel in te typen. Als u een mapnaam als argument meegeeft zoals in onderstaande voorbeeld, dan zal deze map gescand worden.

%filelight /home