Mappen scannen

Een map scannen toont zijn inhoud als een bestandenmap. Om een map te scannen, gebruikt u het scanmenu of typt u een URL recht-toe-recht-aan in de locatiebalk.