Bestandenmappen bekijken

Nadat een scan gereed is krijgt u een bestandenmap te zien die de gescande map representeert. De bestandenmap is een serie gesegmenteerde ringen die vanuit een centrum lopen. Helder gekleurde segmenten zijn mappen, grijze segmenten zijn bestanden. De grootte van segmenten zijn in verhouding van hun bestandsgrootte. Segmenten kunnen genest zijn, dus bijvoorbeeld, /home/mxcl zal één niveau buitenwaarts gaan en binnen de grenzen van het segment dat /home representeert. Segmenten zijn gelabeld en met de muis over segmenten gaan geeft u meer details over dat segment en de onderliggende segmenten.

Schermafdruk

U kunt mappen openen met uw standaard bestandsbeheerder of Konsole met het contextmenu voor dat segment. Een klik met de middelstemuisknop opent bestanden bij mimetype, bijv. afbeeldingen met Gwenview. U kunt rechts klikken op een segment om een contextmenu te krijgen voor de gescande map met acties om het pad van de map naar het klembord te kopiëren of verwijder de map of bestand. Links klikken op segmenten zet de map in dat segment in het centrum.