Hoofdstuk 5. Dankbetuigingen en licentie

Filelight

Programma copyright 2006 Max B. Howell

Programma copyright 2008-2013 Martin Sandsmark

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License.