Hoofdstuk 2. Filelight instellen

Inhoudsopgave

Scannen
Uiterlijk

De instellingendialoog van Filelight heeft twee tabbladen voor het instellen van opties van Filelight. De twee tabbladen zijn Scannen en Uiterlijk. Hieronder is een beschrijving van deze tabbladen. De instellingendialoog van Filelight is te vinden door op InstellingenFilelight instellen te klikken.

Scannen

Schermafdruk

Het tabblad scannen biedt u de mogelijkheid om in te stellen hoe Filelight mappen scant. De optie Deze mappen niet scannen wordt gebruikt om bepaalde mappen van uw scan uit te sluiten. Deze optie is erg nuttig om mappen over te slaan waarvoor u rechten hebt om ze te lezen of mappen die onderdeel zijn van een virtueel bestandssysteem, zoals /proc. Om een map aan de lijst toe te voegen klikt u op de knop Toevoegen..., deze start een dialoog waarin u kunt de map kunt kiezen uit een boomstructuur. Om een map te verwijderen selecteert u eenvoudig de map van uw keuze en klikt op de knop Verwijderen.

Met Andere bestandssystemen meenemen bij scannen kunt u bij het scannen mappen in gaan die onderdeel zijn van andere bestandssystemen. Bijvoorbeeld, wanneer niet geactiveerd, voorkomt dit dat de inhoud van /mnt wordt gescand als u de scan start vanaf de hoofdmap /. Een scan van bestandssystemen op afstand, bijv. NFS of Samba koppelingen, kunnen zeer veel netwerkverkeer genereren. Om het scannen hiervan te voorkomen activeert u Externe bestandssystemen uitsluiten. De volgende optie verwijderbare media uitsluiten voorkomt dat Filelight verwijderbare media (bijv. CD-ROM's) gaat scannen.