Tijdlijn

Zie ook Sectie Timeline van de handleiding.

Nu komt het eigenlijke bewerken. De clips worden gecombineerd op de tijdsbalk om tot het uiteindelijke resultaat te komen. Ze kunnen gewoon daar naar toe gesleept worden: sleep enkele Napoli (aangenomen dat de gedownloade bestanden worden gebruikt,) uit de projectboomstructuur en laat ze los boven de eerste track van de tijdsbalk.

De eerste clips op de tijdsbalk

De eerste clips op de tijdsbalk

Er is ook het nodige snijwerk nodig, laat ook de Spoonclip op de eerste track vallen. Versleep de Napoli naar het begin van de tijdsbalk (anders begint de gerenderde video met enige seconden zwart), en de Spoon onmiddellijk achter de Napoli, zoals eruit ziet als het beeld links (waar ik heb ingezoomd met Ctrl+Wheel.)

Tijdsbalk cursor

Tijdsbalk cursor

Het resultaat kan al gepreviewt worden door op Spatie te klikken (of op de Afspelen knop bij de project monitor). Napoli wordt getoond, onmiddelijk gevolgt door Spoon. Als de tijdsbalk cursor niet aan het begin staat, dan zal de project monitor ergens in het midden starten met afspelen; dit kan verandert worden door de cursor in de tijdsbalk of in de project monitor te verslepen. Als de voorkeur wordt gegeven aan shortcuts, Ctrl+Home doet hetzelfde als de monitor in werking is. (Selecteer de Project Monitor als het nog niet is gekozen voordat de shortcut wordt gebruikt.)

Markering verschalen

Markering verschalen

Na het eten komt het spelen, er is een biljardclip. voeg ook deze toe aan de tijdsbalk. Er gebeurt de eerste 1,5 seconde niets in de clip, we moeten daarom misschien gaan knippen om te voorkomen dat de video saai wordt. Een makkelijke manier [5] Beweeg hiervoor de cursor op de tijdsbalk naar de gewenste positie (bijv. de positie waar de video geknipt moet worden), versleep vervolgens de linker kant van de clip totdat de resize marker verschijnt. Het klikt aan de tijdsbalk cursor wanneer het er genoeg dichtbij is.

Overlappende clips

Overlappende clips

Om een overgang toe te voegen tussen het eten (de Spoon) en biljard spelen, hebben de twee clips een overlap nodig. Om precies te zijn: de tweede clip moet onmiddellijk boven of onder de eerste clip zijn en enkele frames later eindigen als de tweede begint. Het is makkelijker als er zover ingezoomd is totdat de markeringen van de afzonderlijke frames zichtbaar zijn; het maakt het ook makkelijker om altijd dezelfde tijdsduur voor een overgang te krijgen, zoals vijf frames in dit geval.

Er kan ingezoomt worden door de zoom schuif onderaan het Kdenlive venster te bewegen, of met Ctrl+muiswiel. Kdenlive in te zoomen op bij de tijdsbalk cursor, door eerst te klikken op de positie die vergroot moet worden, en vervolgens in te zoomen.

Overgang markering

Overgang markering

Nu de clips elkaar overlappen, kan de overgang worden aangebracht. Dit kan worden gedaan door rechts klikken op de bovenste clip en vervolgens Overgang toevoegen te kiezen of, makkelijker, door de muis boven de hoek rechtsonder van de Spoonclip te laten zweven, totdat de aanwijsvinger wordt getoond en het bericht Klikken om transitie toe te voegen verschijnt. Dit laatste voegt standaard een oplossende overgang toe, wat in dit geval een goed idee is omdat Spoon helemaal niet bedoeld is om af te spelen.

De oplossende overgang laad de eerste clip vervagen naar de tweede clip. Zie ook Transitiesectie van de handleiding.

We gaan nu de laatste clip toevoegen, de Piano, en passen opnieuw een oplossende overgang toe. Wanneer het aan de eerste track van de tijdsbalk is toegevoegd, kan er op de linkeronderhoek worden geklikt om de overgang naar de vorige clip toe te voegen.

Effecten

Effectenlijst

Effectenlijst

De Piano kan een kleurtje krijgen door een effect toe te voegen. Selecteer de piano clip, dubbelklik op de RGB instelling effect in de Effectenlijst. Als de lijst niet zichtbaar is, dan kan het ook via BekijkEffectenlijst ingeschakeld worden.

Als het effect is aangebracht, dan zal de naam ervan worden toegevoegd aan de clip op de tijdsbalk. De naam ervan is ook te zien in de lijst met Eigenschappen.

Effecten stapel met RGB aanpassingen

Effecten stapel met RGB aanpassingen

Om de afbeelding een warm geel-oranje kleur te geven, passend bij een comfortabele avond, moet er minder blauw en meer rood en groen komen.

De waarden in het Eigenschappenwidget kunnen veranderd worden via de schuiven (klikken met de middelste muisknop laat het weer terugspringen naar de standaard waarden), of door de waarde direct in te voeren in het vakje rechts naast de schuif.

Het Eigenschappenwidget refereert altijd naar de tijdlijnclip die op dat moment is geselecteerd. Elk effect kan tijdelijk uitgeschakeld worden door te klikken op het oogpictogram of alle effecten voor die clip kunnen uitgeschakeld worden met het keuzevakje bovenaan het Eigenschappenwidget (de instellingen worden echter opgeslagen), dit is bijv. nuttig voor effecten die veel rekenkracht nodig hebben, zodat ze uitgeschakeld kunnen worden bij bewerken en opnieuw ingeschakeld voor rendering.

Voor sommige effecten,zoals die we hier hebben gebruikt, is het mogelijk om keyframes toe te voegen. Het stopwatch icoon in de afbeelding geeft dit aan. Keyframes kunnen worden gebruikt om de effecten over de tijd een andere instelling te geven. In onze clip maakt het mogelijk om de kleur van de piano te laten veranderen van een warme avond kleur naar een koele nacht kleur.

Keyframes for effects

Keyframes for effects

Na het klikken op het keyframe pictogram (het stopwatch pictogram in de vorige afbeelding), zal het Eigenschappenwidget opnieuw worden geordend. Standaard zijn er twee keyframes, een aan het begin van de clip en een aan het eind. Beweeg de cursor op de tijdsbalk naar het eind van de clip op de tijdsbalk, zodat de project monitor de nieuwe kleuren laat zien wanneer de instellingen van de keyframe aan het eind worden veranderd.

Zorg ervoor dat de laatste keyframe is geselecteerd in de lijst Eigenschappen. Dan is alles klaar om de piano te overspoelen met een diep blauw.

Beweeg de cursor over de tijdlijn naar het begin van het project en speel het af via (met Spatie, of de Afspelen knop onder de Project Monitor), de piano zou nu volgens wens van kleur moeten veranderen.

Keyframing was het moeilijkste gedeelte van deze handleiding. Als dit beheerst wordt, dan is de rest van Kdenlive makkelijk!

Zie ook Sectie effecten van de handleiding.

Muziek

Audio fadeout

Audio fadeout

Omdat de clips nog geen geluid hebben, laten we op zoek gaan naar wat leuke muziek, uit de eigen verzameling of op web pagina's zoals Jamendo. Nadat de audio clip is toegevoegd, moet deze ook in een audio track op de tijdsbalk gesleept worden.

De audio clip kan in lengte verandert worden net zoals dat met de video clips is gedaan. De cursor zal automatisch vastklikken aan het eind van het project. Om een fade out effect toe te voegen aan het eind van de audio clip (behalve als de audio clip precies de juiste lengte heeft) kan er boven de rechterboven (of linkerboven) hoek van de clip op de tijdsbalk en versleep de rode driehoek met schaduw naar de plek waar de fade out zou moeten starten.[6][5] Op deze manier opgeschreven, geeft het het idee dat er meerdere manieren zijn om een clip te knippen. Dit is eigenlijk waar.

[6] Deze driehoek met schaduw is een makkelijke manier om het effect FadeFade out toe te voegen. Beide manieren geven het zelfde resultaat.