Audio- en video-instellingen

Matthias Kretz

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening KDE
4.12 (2013-12-05)

Deze module Systeeminstellingen stelt u in staat de voorkeur voor geluids- en videoapparaten in te stellen en de door Phonon gebruikte backends.

Apparaatvoorkeur tabblad

Links krijgt u boomstructuur te zien met verschillende categorieën om af te spelen en om op te nemen. Voor elke categorie kunt u kiezen welk apparaat u wilt gebruiken.

De items Geluid afspelen en Geluid opnemen definiëren de standaard volgorde van apparaten die overschreven kan worden door elk van de sub-items.

Klikken op de knop Apparaatlijst toepassen op toont een dialoog die u in staat stelt de geselecteerde instelling uit de ene categorie te kopiëren naar vele anderen.

Accentueer een categorie waarna de beschikbare apparaten voor deze categorie getoond worden in de lijst rechts. De volgorde in deze lijst bepaalt de voorkeur van de uitvoer- en opnameapparaten. Als om enige reden het eerste apparaat niet door Phonon kan worden gebruikt dan zal het het tweede, etc. gebruiken.

Gebruik de knoppen Voorkeur en Later om de volgorde te wijzigen en de knop Test om een testgeluid af te spelen op het geselecteerde apparaat.

Instelling van geluidsapparatuur-tabblad

De verschillende afrolvakken in dit tabblad geven u volledige controle over alle kaarten die in het systeem zitten.

Hardware

Selecteer de Geluidskaart en een beschikbaar te gebruiken Profiel.

Apparaatinstellingen

Selecteer het Geluidsapparaat en een Connector.

Plaatsen van speaker en testen of Invoerniveau

Voor een afspeelapparaat: de knoppen op dit paneel stellen u in staat elke speaker apart te testen.

Voor een opnameapparaat: een schuif toont de Invoerniveaus van de geselecteerde Connector.

Backend tabblad

Links van deze module wordt een lijst met Phonon-backends, die zijn gevonden op uw systeem, getoond. De volgorde hiervan bepaalt de volgorde van de door Phonon te gebruiken backends. Gebruik de knoppen Voorkeur en Later om deze volgorde te wijzigen.