Widget-stijl

Mike McBride

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
herziening Plasma 5.12 (2018-03-18)

Inleiding

Deze module wordt gebruikt om te bepalen hoe de individuele widgets door Plasma getekend worden.

Opmerking

Een widget is een vaakgebruikte programmeursterm die verwijst naar elementen van een gebruikersinterface zoals knoppen, menu's en schuifbalken. U kunt ze zien als de onderliggende onderdelen die samengevoegd worden om uw programma te maken.

U kunt instellen hoe widgets weergegeven moeten worden met deze module, maar om de kleuren van widgets te wijzigen, dient u de sectie Kleuren te raadplegen.

Dit paneel is verdeeld in twee tabbladen: Programma's en Fijnafstemming.

Het tabblad Applicaties

Het bovenste afrolvak, Widget-stijl, bevat een lijst met voorgedefinieerde stijlen. Elke stijl heeft een naam en een korte beschrijving.

Om stijlen te wijzigen, selecteert u een stijl in het afrolvak en een voorbeeld van de stijl wordt getoond in het voorbeeldkader onder de lijst met stijlen.

Als een stijl instelbaar is laat de knop Instellen... aan de rechterkant van het afrolvak u een dialoog openen waar u verdere instellingen kan maken.

Het tabblad Effecten
Pictogrammen in knoppen tonen

Als deze optie geactiveerd is, hebben opdrachtknoppen (zoals OK en Toepassen) een klein pictogram als visueel hulpmiddel. Als deze optie niet geactiveerd is, wordt alleen tekst op de knop weergegeven.

Pictogrammen op in menu's weergeven

Als deze optie is geselecteerd, zullen KDE toepassingen kleine pictogrammen tonen naast de meeste menu-items. Als deze optie niet is geselecteerd, dan verschijnt er alleen tekst in de menu's. Wijzigingen in de zichtbaarheid van menu-pictogrammen zullen alleen effect hebben op nieuw gestarte toepassingen.

Tekstlocatie op hoofdwerkbalk, Tekstlocatie op secundaire werkbalk

Met deze afrolvakken kunt u bepalen waar standaard de knoptekst zal verschijnen in beide werkbalken. Als Geen tekst is geselecteerd, staat er geen tekst op de werkbalkknoppen. Als Alleen tekst is geselecteerd, wordt het knoppictogram vervangen door de naam van de knop in tekst. Als Tekst naast pictogrammen geselecteerd is, wordt de naam van de knop rechts van het pictogram geplaatst. Als Tekst onder pictogrammen geselecteerd is, is de standaard om de naam van de knop onder het pictogram te hebben.

Tip

Deze optie bepaalt alleen de standaardlocatie. Elke toepassing kan een eigen waarde voor deze instelling opgeven, die dan gebruikt wordt.

Het globale menu is nu automatisch ingeschakeld wanneer u een globaal menu-applet in een paneel plaatst of de menuknop toevoegt aan de vensterdecoratie in tabblad Knoppen van de module Vensterdecoraties.