Opstartnotificatie

Lauri Watts

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
herziening Plasma 5.3 (2015-04-09)

Soms is het handig om te weten dat de computer uw commando niet heeft genegeerd en dat er iets achter de schermen gebeurt. In deze module kunt u de visuele terugkoppeling instellen zodat u kunt zien dat u het pictogram ook echt hebt aangeklikt.

De traditionele manier om aan te geven dat uw computer bezig is, is om de muiscursor aan te passen. U kunt dit activeren door het vakje Bezig-cursor in te schakelen.

Als deze instelling is geactiveerd zal voor een korte tijd een pictogram aan de muiscursor worden geplakt wanneer een nieuwe toepassing wordt gestart. U kunt aangeven hoe lang dit pictogram wordt getoond met het draaischakelaar Tijdslimiet opstartindicatie. De standaardtijd is 5 seconden.

Er zijn diverse variaties mogelijk, waaronder een knipperende cursor, een stuiterende cursor, een passieve bezig-cursor en geen animatie.

De traditionele opstartnotificatie van KDE heeft een andere vorm aangenomen. Deze kan hier ook aan en uit worden ingesteld. Normaal als u een toepassing start, krijgt deze onmiddellijk een knop op de taakbalk met het pictogram vervangen door een zandloper om u te laten weten dat er iets gaande is. U kunt dit in- en uitschakelen met het keuzevakje Taakbalknotificatie activeren en wanneer het is ingeschakeld,kunt u een tijd met het spinvakje Tijdslimiet opstartnotificatie instellen.

Niet alle toepassingen die u start zullen uiteindelijk een venster openen of een knop op de taakbalk tonen. Sommige van hen worden bijvoorbeeld in het systeemvak geplaatst, of het kan zijn dat u het naar een ander virtueel bureaublad heeft gestuurd en in de Filters sectie van de Instellingen taakbeheerder de optie All taken tonen uit het huidige bureaublad is ingeschakeld. Het instellen van een maximale tijd verzekert u ervan dat u in deze gevallen toch een opstartmelding krijgt, maar ook dat het weg gaat zodra het opstarten van de taak is voltooid.