Menu-items

SpelNieuw (Ctrl+N)

Start een nieuw spel (en geeft het huidige spel op indien aanwezig).

SpelPauze (P)

Pauzeer of ga door met het huidige spel.

Merk op dat de interactieresultaten in een gepauzeerd spel worden verborgen.

SpelTopscores tonen (Ctrl+H)

Toon de tabellen van de topscore.

SpelInleiding starten

Start de handleiding van het spel. Dit is een gebruikersvriendelijke manier om de spelregels te leren.

SpelNieuwe spel in zandbak

In deze modus wordt de oplossing getoond bij het begin van het spel. Dit is nuttig om de spelregels te begrijpen.

SpelAfsluiten (Ctrl+Q)

Dit sluit het venster en sluit KBlackBox af.

ZetOplossen

Gebruik het om een spel op te geven. Het toont u de oplossing: de juiste posities van de ballen.

ZetKlaar!

Wanneer alle ballen zijn geplaatst, kies dan Klaar! om het huidige spel te beëindigen, de score te berekenen en de werkelijke posities van de ballen te tonen.

InstellingenMoeilijkheidsgraad

Selecteer de moeilijkheidsgraad van het spel. Moeilijker spellen hebben meer ballen en een grotere zwarte box dan gemakkelijker spellen. U kunt ook spelen met een aangepaste moeilijkheidsgraad die u kunt instellen in de instellingendialoog van KBlackBox.

Opmerking

Spellen met 4 ballen of minder kunnen altijd met zekerheid worden opgelost! Dat is niet het geval voor spellen met 5 ballen of meer.

Bovendien heeft KBlackBox de gezamenlijke menu-items van KDE Instellingen en Help, voor meer informatie lees de secties over de Menu Instellingen en Menu Help van KDE-fundamentals.