xor

  • Naam: xor

  • Beschrijving: Booleaanse xor

  • Parameters: xor(... parameters, ...)

  • Voorbeeld: x->piecewise { xor(x>0, x<3) ? 1, ? 0 }