Hoofdstuk 3. De rekenmachine gebruiken

De rekenmachine van KAlgebra is supersnel. De gebruiker kan hierin te berekenen expressies invoeren in de modus Berekenen of Evaluatie, afhankelijk van de keuze in het menu Rekenmachine.

In de evaluatiemodus vereenvoudigt KAlgebra de uitdrukking, zelfs als er een niet gedefinieerde variabele in voorkomt. In de berekeningsmodus berekent KAlgebra alles, en geeft het een foutmelding wanneer een variabele niet is gedefinieerd.

Naast het in het rekenmachinescherm tonen van de door de gebruiker ingevoerde vergelijkingen en de antwoorden, worden alle gedeclareerde variabelen getoond in een vast scherm rechts. Na dubbelklikken op een variabele ziet u een dialoog waarin u de waarde ervan kunt wijzigen.

De variabele ans (van answer, is antwoord) is speciaal. Hierin wordt het antwoord van de laatste berekening bewaard, zodat die daarna gebruikt kan worden.

Hier volgen wat voorbeelden van functies die in het invoerveld van de rekenmachine kunnen worden ingevoerd:

  • sin(pi)

  • k:=33

  • sum(k*x : x=0..10)

  • f:=p->p*k

  • f(pi)

Hier volgt een schermafbeelding van het rekenmachinevenster na het invoeren van de bovenstaande voorbeelden:

Venster van de rekenmachine van KAlgebra

Een gebruiker kan het uitvoeren van een lijst van berekeningen regelen met de menu-opties in het menu Rekenmachine:

RekenmachineScript lezen... (Ctrl+L)

Voert de instructies in een bestand na elkaar uit. Handig om bijvoorbeeld een aantal bibliotheken te definiëren, of met vorig werk verder te kunnen gaan.

RekenmachineRecente scripts

Toont een submenu waarin u recent gebruikte scripts kunt selecteren.

RekenmachineScript opslaan... (Ctrl+G)

Bewaart alle in deze sessie ingetypte instructies voor later hergebruik. Hiervoor wordt een tekstbestand aangemaakt, dat eenvoudig kan worden bewerkt met een tekstverwerker, zoals Kate.

RekenmachineLog exporteren... (Ctrl+S)

Slaat de log (logboek) van alle resultaten op in een HTML-bestand, zodat u die kunt afdrukken of publiceren.

Rekenmachineans invoegen... (F3)

Voeg de variabele ans in voor het eenvoudiger maken oudere waarden opnieuw te gebruiken.

RekenmachineBerekenen

Een radioknop voor het instellen van de Rekenmethode.

RekenmachineBerekenen

Een radioknop voor het instellen van de Rekenmethode.