Hoofdstuk 4. 2D-grafieken

U kunt een 2D-grafiek in KAlgebra toevoegen in het tabblad 2D-grafiek. Klik hierin op de knop Toevoegen, u kunt dan een nieuwe functie intypen in het invoerveld.

Syntaxis

Indien u een gebruikelijke functie f(x) wilt gebruiken, dan is het niet nodig die nader te omschrijven, maar is het een functie f(y) of een functie in poolcoördinaten, dan is het nodig om y-> en q-> toe te voegen als begrensde variabelen.

Voorbeelden:

  • sin(x)

  • y->sin(y)

  • q->3*sin(7*q)

  • t->vector{sin t, t**2}

Na het invoeren van een functie klikt u op de knop OK, de grafiek wordt dan in het hoofvenster getoond.